Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснення до виконання завдання


1. Середня чисельність сім'ї в місті N розраховується як середньозважена величина за даними таблиці 7.2.

2. Середнє число пилевсмоктувачів в одній сім'ї визначається як середньозважена величина на підставі даних таблиці 7.3.

3. Кількість пилевсмоктувачів, наявних в експлуатації у жителів міста, слід визначити на підставі даних про кількість сімей і середнього числа пилевсмоктувачів в кожній сім'ї.

4. Вікову структуру пилевсмоктувачів (в штуках) рекомендується розраховувати на основі кількості пилевсмоктувачів, що знаходяться в експлуатації у жителів міста і даних таблиці 7.4.

5. Місткість ринку побутових пилевсмоктувачів в місті N визначається наступним чином:

а) по відповідях споживачів - шляхом множення кількості сімей в місті на відсоток споживачів (таблиця 7.5), що позитивно відповіли на питання про те, чи придбають вони новий пилевсмоктувачі;

б) за віковими показниками пилевсмоктувачів – шляхом множення числа сімей в місті на відсоток пилевсмоктувачів, вік яких понад 8 років (таблиця 7.6).

6. Найпривабливіший сегмент ринку пилевсмоктувачів – це сегмент з найбільшою купівельною спроможністю.

7. На основі даних таблиці 7.9 рекомендується побудувати графік платоспроможного попиту на пилевсмоктувачі і навести його аналіз.

8. Провести позиціонування марок пилевсмоктувачів, для досягнення цієї мети скласти карти позиціонування пилевсмоктувачів по параметрах «ціна – рейтинг привабливості»

Рейтинг привабливості пилевсмоктувачів для споживачів (у балах) був визначений за даними опитів. У основу визначення рейтингу привабливості покладені наступні параметри пилевсмоктувачів:

- ціна;

- потужність;

- надійність;

- популярність марки;

- дизайн;

- економічність.

Форма карти позиціонування пилевсмоктувачів по параметрах «ціна – рейтинг привабливості» в ціновій зоні від 500 грн. до 1500 грн. представлена на рисунку 7.1.

 
 


1500 грн.

Рейтинг

привабливості

 

Рейтинг

Високий

 

Рейтинг

Низький

Ціна

500 грн. 1500 грн.

Низька ціна Висока ціна

 

Рисунок 7.1 - Карта позиціонування пилевсмоктувачів по параметрах «ціна – рейтинг привабливості» в ціновій зоні від 500 грн. до 1500 грн.

 

Форма карти позиціонування пилевсмоктувачів по параметрах «ціна – рейтинг привабливості» в ціновій зоні від 1500 грн. до 3000 грн. представлена на рисунку 7.2.

 

3000 грн.

Рейтинг

привабливості

 

Рейтинг

Високий

 
 

 


Рейтинг

низький

 

 

1500 грн. 3000 грн.

Низька ціна Висока ціна

 

Рисунок 7.2 - Карта позиціонування пилевсмоктувачів по параметрах «ціна – рейтинг привабливості» в ціновій зоні від 1500 грн. до 3000 грн.

У таблицях 7.10 і 7.11 представлена середня ціна різних марок пилевсмоктувачів.

Після проведення дослідження регіонального ринку пилевсмоктувачів необхідно сформулювати висновки по наступних питаннях:

§ виявити більш місткий сегмент ринку, дати обґрунтування цьому висновку;

§ встановити, які сегменти ринку пилевсмоктувачів є привабливими для продавців і товаровиробників, дайте обґрунтування цьому висновку;

§ наведіть висновки, отримані на підставі складання карт позиціонування пилевсмоктувачів;

§ визначте ті марки пилевсмоктувачів, що конкурують на ринку;

§ наведіть висновки, отримані на основі складання графіка платоспроможного попиту на пилевсмоктувачі;

§ зробіть висновки про стан ринку побутових пилевсмоктувачів на момент опиту споживачів.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал