Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Варіативний модуль «гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, вправи, які виконуються на гімнастичних приладах: акробатиці, колоді, опорному стрибку, брусах та перекладині, крім цього внесені вправи лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, елементи художньої гімнастики, ритмічна гімнастика та аеробіка для дівчат і атлетична гімнастика для юнаків, а також вправи з використанням тренажерів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» орієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

У процесі вивчення акробатики у змісті навчального матеріалу подаються лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів вправ при цьому включаються елементи, вивченні в попередні роки.

Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне обладнання. Під час складання навчальних нормативів з цих видів програми оцінюється техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної комбінації (правильність виконання 3–5 елементів), ступінь оволодіння технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення), засвоєння комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання відстані канату без допомоги ніг для юнаків. Вчитель може додатково оцінювати дівчат з правильності виконання комплексу вправ з ритмічної гімнастики та аеробіки.

При навчанні акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків слід забезпечити страхування учнів. З метою профілактики травматизму на кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння гімнастичних вправ та комбінацій.

6 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Методика розвитку гнучкості. Правила техніки безпеки. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єметодику розвитку гнучкості; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;
Спеціальна фізична підготовка
Стройові вправи і прийоми, загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи;   вправи спеціальної фізичної підготовки в и к о н у єстройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів в и к о н у євправи з подоланням особистої ваги; з допоміжними навантаженнями: в парах із подоланням опору та ваги партнера; на тренажерах; вправи з гантелями або гирями (від 2 до 16 кг), з набивними м’ячами (1–3 кг), штангою (від 40 до 100 % особистої ваги), вправи під час ходьби та бігу з партнером на плечах; вправи з партнером на гімнастичній лаві та стінці; перештовхування та опір партнерові; пробігання коротких (20–50 м) відрізків з максимальною швидкістю; стрибкові вправи з великою кількістю повторень та частотою виконання; вправи для розслаблення, збільшення еластичності та розтягнення м’язів; для зміцнення серцево-судинної та дихальної систем; в и к о н у єбагаторазове повторення спеціально-підвідних вправ для оволодіння технікою конкретного гімнастичного елементу; вправи для розтягування м’язів у разі постійного збільшення кількості повторень, амплітуди й швидкості виконання (3–4 серії по 10–15 повторень); дотримується правил техніки безпеки під час занять атлетизмом, загальною і спеціальною фізичною підготовкою;
Стрибки
опорні стрибки: юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину; дівчата — способом «зігнувши ноги», «боком з поворотом на 90° та 180°» через коня у ширину; зі скакалкою на швидкість та витривалість в и к о н у єопорні стрибки через гімнастичного козла: стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» (висота 100 — 115–120 см); стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., стрибок боком (висота 100 — 115 см); юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с, 2 хв у повільному темпі)
Лазіння
юнаки — лазіння по вертикальному канату. в и к о н у єлазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;
Рівновага
дівчата — вхід з додатковою опорою; поворот кругом махом лівої (правої), поворот праворуч (ліворуч) на 90°, руки в сторони; упор присівши; стійка ноги нарізно, руки в сторони; поворот ліворуч (праворуч); стійка вздовж в и к о н у євправи на рівновагу: комбінація елементів вправ; з а с т о с о в у єсамострахування під час виконання гімнастичних вправ;
Акробатика
юнаки — стійки на голові та руках; зв’язки елементів; дівчата «міст» із положення стоячи; в и к о н у є комбінацію елементів вправ; стійку на кистях; стійка на голові та руках силою; «міст» із положення лежачи і стоячи (з допомогою та страховкою); зв’язки вивчених акробатичних елементів;
Виси та упори
юнаки — вправи на: перекладині: підйом переворотом або силою в упор; паралельних брусах: упор на брусах, махи в упорі, сід «ноги нарізно», махом назад або махом вперед зіскок; дівчата — вправи на: різновисоких брусах: підйом переворотом в упор на нижній жердині; перекладині: в и к о н у євправи у висах та упорах: підтягування у висі; поєднання елементів вправ; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; підйом переворотом або силою, перемах правою (лівою) оберт уперед — перемах назад — опускання у вис — мах уперед — махом назад зіскок прогнувшись — о. с., підйом силою або переворотом — опускання у вис — вис зігнувшись — вис прогнувшись — вис зігнувшись — опускання у вис ззаду — вис зігнувшись — вис — зіскок — о. с.; згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;   підйом переворотом в упор на нижній жердині — перемах правою (лівою), перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи — сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону — тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180о — о. с. підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см); поєднання елементів вправ; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави
Елементи художньої гімнастики
дівчата «хвиля» руками і тулубом; поворот на двох ногах та одній нозі на 90° – 180° –360°; стрибки «кроком»; уверх поштовхом двох ніг прогнувшись з поворотом на 180° у горизонтальну рівновагу; підбивні стрибки в різні боки; танцювальні кроки і вправи; вправи з предметами (м’яч, стрічка, обруч та ін.); в и к о н у єкомбінацію елементів художньої гімнастики на 32 рахунки (без предмета);
Ритмічна гімнастика та аеробіка
дівчата складання і виконання комплексів вправ; в и к о н у є комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 9–12 вправ;
Смуга перешкод
юнаки та дівчата в и к о н у єподолання гімнастичної смуги перешкод; з а с т о с о в у єсамострахування під час виконання вправ.
Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата в и к о н у євправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять
Колове тренування
юнаки та дівчата в и к о н у є комплекси вправ для колового тренування;
Атлетична гімнастика (№ 37)
юнаки підготовчий комплекс вправ без обтяжень з атлетизму; в и к о н у є згинання і розгинання рук в упорі лежачи (від 10´ 5, 5´ 10, 2´ 25 до 1´ 50 разів); розгинання рук стоячи в упорі на брусах (інших пристосуваннях) (від 10´ 5, 5´ 10, 2´ 25 до 1´ 50 разів); горизонтальне підтягування на низькій перекладині (від 10 підходів по 5 разів до 50 разів); піднімання тулуба із положення лежачи, ступні закріплені (від 2´ 25 до 1´ 50 та 2´ 50 разів); рухи ногами у положенні лежачи на спині («велосипед») (від 2´ 25 до 2´ 50 (70) разів); повороти тулуба праворуч і ліворуч, стоячи в нахилі, руки в сторони (від 2´ 25 до 2´ 50 (70) разів); піднімання на носок однієї ноги від 25 до 50 разів кожною ногою; присідання на одній нозі («пістолет») (від 6´ 6, 5´ 8, 5´ 10, 2´ 20 до 3´ 10 разів на кожній нозі); підтягування у висі (хлопці) (від 2´ 10 до 2´ 20 (25) разів) д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять
7 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Методика розвитку сили та гнучкості. Правила техніки безпеки. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єметодику розвитку сили та гнучкості; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;
Спеціальна фізична підготовка
Стройові вправи і прийоми на місці та в русі, загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи; вправи для розвитку сили вправи для розвитку гнучкості в и к о н у єстройові вправи і прийоми на місці та в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів в и к о н у євижимання ваги із різних вихідних положень; тягу силою рук до грудей у нахилі вперед; піднімання ваги прямими руками вперед з вису; піднімання ваги з підлоги до грудей з підривом; піднімання гирі до плеча з підлоги; поштовх гирі однією рукою з напівприсіду; розгинання рук зі штангою з-за голови; присідання з навантаженням на плечах; присідання зі штангою ззаду; випади у сторону, вперед, назад з навантаженням на плечах; піднімання прямої ноги та стегна з навантаженням; піднімання на пальцях ніг з навантаженням на плечах; присідання на одній нозі з навантаженням; нахили та повороти тулуба з навантаженням на плечах у різні боки; колові рухи тулуба з навантаженням на плечах; рухи ногами у положенні сидячи в упорі ззаду з навантаженням; піднімання тулуба із положення лежачи на спині з навантаженням (ноги закріплені); те саме на похилій гімнастичній лаві; вис кутом на перекладині з розведенням і зведенням ніг; в и к о н у єіз сіду ноги нарізно нахил уперед (утримати 3 сек.); сидячи на підлозі, ноги разом. нахил уперед (з допомогою); стоячи нахил уперед з діставанням лобом та грудьми ніг; нахил уперед біля гімнастичної стінки, стоячи спиною і тримаючись за другу рейку знизу; нахил до ноги, поставленої на гімнастичну стінку на рівні поясу, грудей; сидячи ноги нарізно (широко) нахил уперед з допомогою; піднімання прямої ноги вперед біля гімнастичної стінки, спираючись на неї рукою, вільна рука на поясі; те саме в сторону, назад; присідання біля гімнастичної стінки, стоячи обличчям чи боком до неї, утримуючи пряму ногу на рейці стінки; піднімання прямої ноги вперед, у сторону і назад з допомогою (не доводячи до болю), стоячи біля стінки; те саме, маючи навантаження на нозі (мішок з піском 1–2 кг); дотримується правил контролю та страховки під час занять атлетичною гімнастикою; правил техніки безпеки під час занять атлетичною гімнастикою.
Стрибки
опорні стрибки: юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину; дівчата — способом «зігнувши ноги», «боком з поворотом на 90° та 180°» через коня у ширину; зі скакалкою на швидкість та витривалість в и к о н у єопорні стрибки через гімнастичного козла: стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» стрибок через козла ширину в способом «зігнувши ноги» (висота 115 —125 см); стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., стрибок боком (висота 105 — 115 см); юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с; 2х60с, 2хв в повільному темпі);
Лазіння
юнаки — лазіння по вертикальному канату. в и к о н у єлазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;
Рівновага
дівчата в и к о н у євправи на рівновагу: зв’язки елементів з матеріалу 6 року; з а с т о с о в у єсамострахування під час виконання гімнастичних вправ;    
Акробатика
юнаки та дівчата в и к о н у є комбінацію елементів вправ вивчених в попередніх класах;
Виси та упори
юнаки — вправи на: перекладині паралельних брусах дівчата — вправи на: різновисоких брусах перекладині: в и к о н у євправи у висах та упорах: підтягування у висі; підйом переворотом, підйом силою; утримування кута в упорі на брусах; зв’язки елементів на перекладині та брусах з матеріалу 6 року (на вибір); згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах; поєднання елементів вправ; зв’язки елементів з матеріалу 6 року; підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см); з а с т о с о в у єсамострахування під час виконання гімнастичних вправ.
Елементи художньої гімнастики
дівчата в и к о н у єкомбінацію елементів художньої гімнастики на 32 такти (без предмета);
Ритмічна гімнастика та аеробіка
дівчата складання і виконання комплексів вправ; в и к о н у є комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 12-14 вправ;
Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата в и к о н у євправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять
Колове тренування
юнаки та дівчата в и к о н у є комплекси вправ для колового тренування;
Атлетична гімнастика (№ 37)
юнаки вправи з обтяженням: вправи з гирями, гантелями, штангою;   в и к о н у є вправи з гантелями, малою штангою чи партнером (кожна вправа виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 8–10 повторів у кожній) — підтягування на перекладині широким хватом (доторкання потилицею від 3´ 8 до 3´ 10 разів); жим лежачи (довести до 5 серій -2´ 8 разів — 3 хв); жим сидячи (3´ 8 разів); згинання рук у ліктях, стоячи зі штангою (3´ 10 разів); «французький» жим стоячи (3´ 10 разів); присідання зі штангою на плечах (3´ 8 разів); згинання ніг лежачи на животі (3´ 10 разів); піднімання на носках, стоячи на підставці (5´ 15 разів), піднімання тулуба із положення лежачи на похилій дошці (3´ 50 разів); розгинання тулуба лежачи на животі, руки за головою (3´ 10 разів); сидячи на лавці, передпліччя на стегнах, розгинання і згинання кистей рук зі штангою або іншим навантаженням (4´ 15 разів); д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал