Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 16 (18)


Тема: Створення та реалізація програм, що використовують програми функції.

Мета: Уміти створювати та опрацьовувати програми, що використовують підпрограми функції.

Теоретичні відомості

У структурному програмуванні поряд із процедурами широко застосовуються функції. Відмінність від процедур полягає в тому, що результатом функції є єдине значення. Це обчислювальне значення надається ідентифікатору функції. Структура опису функції аналогічна опису процедури, і докладно ми на ній не зупинятимемося.

Наведемо приклад опису і використання функції для обчислення виразу.

Обчислення модуля оформимо як функцію користувача Modul.

proqram SumMod;

vax

X, Y: real;

function Modul (X: real);

beqin

if X< 0 then X: =-X;

Modul: =X

end;

beqin

Writeln (‘Введите Х‘);

Readln (X);

Y: =Modul (X+1)+Modul (X+2);

Writeln (Y: 6: 3);

end.

У наступному прикладі показане обчислення цілого степеня числа, тобто степеневої функції Y=XN. Цієї функції немає серед вбудованих функцій Паскаля, тому для її обчислення вводимо функцію користувача Deq. Піднесення числа до цілого степеня виконуємо за допомогою оператора циклу while:

Proqram Deqree;

Var

Z, F: real;

M: inteqer;

Function Deq (N: inteqer; X real): real;

var

I: inteder; Y real;

beqin

I: =1; Y=1;

while I< =N do

beqin

Y: =Y*X; I: =I+1

end;

Deq: =Y

end;

beqin

Writeln (‘Введите Z, M‘);

Readln (Z, M);

F: =Deq (M, Z);

Writeln (F: 8: 3);

end.

Хід роботи

1. Створіть функції, яка рахує значення тангенса і інші для гіперболічних функцій і включіть їх у програму, яка малює графіки sh(x), сh(x), th(x), сth(x). Вибираючи їх зі списку.

2. Створіть програму знаходження коренів квадратного рівняння з довільним значенням коефіцієнтів використовуючи функцію для знаходження дискримінанта і коренів.

3. Створити програму, яка в довільному тексті заміняє всі літери А на О, а одиниці на 0.

 

Контрольні запитання

  1. Які підпрограми використовуються в Турбо Паскаль?
  2. Що таке функція, і для чого вона використовується?
  3. Як оформляється процедура в Паскаль?
  4. Що таке вхідні і вихідні параметри?
  5. На які етапи можна розбити виконання процедури?

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал