Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 17 (19)


Тема: Створення та використання програм, що містять підпрограми-процедури.

Мета: Уміти створювати і опрацьовувати програми, що містять підпрограми-процедури.

 

Теоретичні відомості

Процедура – це незалежна іменована частина програми, яку можна викликати з будь-якого місця програми для виконання певних дій. Щоб процедури працювали їх треба описати в розділі описів і викликати в розділі операторів. Опис процедури розміщують після описання змінних перед begin основної програми. Структура тіла процедури аналогічна структурі програми, тобто містить опис міток, констант, типів, змінних, а також розділ операторів:

procedure < ім’я>;

const…;

type…;

var…;

beqin

< оператори>

end;

Розглянемо як приклад процедуру обчислення дискримінанта квадратного рівняння:

Procedure Discr (A, B, D: real);

Beqin

D: =B*B-4*A*C;

end;

До процедури звертаються з розділу команд основної програми, або іншої підпрограми. Процедуру викликають за допомогою команди Виклику:

< Назва процедури> (< Список фактичних параметрів>);

Параметри, які записують у команді виклику називаються фактичними, а параметри, які записуються в описі процедури називаються формальними. Між фактичними і формальними параметрами має бути відповідність за кількістю і типами, імена можуть бути різними.

Змінні, описані в розділі описів основної програми називаються глобальними. Вони діють у всій програмі включаючи підпрограми. Змінні описані в розділі описів окремої процедури називаються локальними. Вони діють тільки в межах даної процедури. Складемо програму обчислення виразів F1=sh2x+chx і F2=shx+sh2x з використанням процедури розрахунку гіперболічних функцій:

proqram Hyperbolic;

var

X: real;

Cx, Sx, F1, F2: real;

procedure Hpb (Y: real; var Ch: real);

begin

Y: =Exp (Y);

Ch: =(Y+1/Y) /2;

Ch: =(Y)

 

Хід роботи

1. Створити програму, яка демонструє роботу банку. Банк виплачує 10% річних. Визначити в яку суму перетвориться вклад величиною покладений на п років.

2. Син запропонував матері, що він буде мити посуд кожного дня з умовою, що за миття в перший день вона йому дасть копійку, а кожен наступний день в двічі більше, ніж в попередній. Створити програму, яка підрахує суму, яку отримає син в 30-тий день.

3. Вчитель садить писати контрольну роботу студентів з такою умовою, щоб вони не списували знаючи, що Василь не спише у Насті, Віки і Надії; Петро не спише у Віки і у Люби, Максим не спише у Наталі і Наді, А Дмитро – у Наді і Люби. Створити програму, яка покаже як розсадити вчителю учнів всіма можливими способами, щоб не списували.

Контрольні питання

1. Що називається підпрограмою в Турбо Паскаль?

2. Як оформляється процедура в Турбо Паскаль?

3. Що таке глобальні параметри? (змінні).

4. Що таке локальні параметри?

5. Назвіть правила відповідності між локальними і глобальними змінними.

6. На які етапи можна розбити виконання функції?

7. Чим відрізняється робота процедури від роботи функції?

8. Коли варто використовувати процедуру, а коли – функцію?

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал