Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №18 (20)


Тема: Обробка файлових даних.

Мета: Оволодіння практичними навичками обробки файлів, що вміщують деяку інформацію. Побудова графіків функції із створеного файлу.

 

Теоретичні відомості

Файл – поіменована область пам’яті на диску або іншому зовнішньому запам’ятовуючому пристрої.

Паскаль підтримує текстові (тип Text) типовані (типу File of …) і безтипові файли (типу File). Кожна програма обробки файлів обов’язково проходить такі кроки: відкриття, обробка та закриття файлів.

Для файлів існують загальні Текстові файли розглядають як послідовності символів розбиті на рядки. В кінці кожного рядка є два спеціальних символи #13 i #10. Кінець файлу #26(Ctrl+Z).

Введеня\виведення за допомогою процедур read\write.

Крім загальних процедур і функцій є процедури і функції обробки файлових змінних (див. Додаток. Таблиця 6.)

 
 

приклад
program;

Uses crt;

var f: File of real;

x, xn, xk, dx, w: Real;

 
 

begin

Clrscr;

Assign (f, ‘func.dat’);

Rewrite (f);

Write (f);

Write (‘input variables xn, xk’)

Readln (xn, xk);

Dx: =(xk-xn)/240;

X: =xn;

Repeat

If x< 1 then w: =1, 5*sqr(cos(x));

If (x< =x) and (x< =2) then w: =exp(3*ln(abs(x-2)))+6*x;

If x> 2 then w: =3*sin (x)-2*cos(x);

Write (f, x, w); X: =x+dx;

Until x> xk;

Close (f);

Writeln (‘ok’);

Readln;

End.

 

Хід роботи

Згідно з варіантом виконати завдання зазначене в таблиці 11, використовуючи програму обробки строкових змін та символів, а також побудувати графік функції із створеного файлу.

Контрольні питання

1. Що таке файл?

2. Як ви розумієте поняття послідовного і довільного доступу до файлу?

3. Які види файлів підтримує Паскаль?

4. Які етапи обов’язково містить програма обробки файлових змінних?

5. Чим відрізняються процедури Assign i Reset?

6. Навіщо використовується процедура Rename?

7. Чим відрізняється опис текстових файлів від інших файлових змінних?

8. Поясніть різницю між Write i Rewrite.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал