Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки. Таблиця №1 Арифметичні операції та функції в ТП. Арифметичні операції Функція Приклад Додавання + a:=s+a;


 

Таблиця №1 Арифметичні операції та функції в ТП.

Арифметичні операції Функція Приклад
Додавання + a: =s+a;
Віднімання - r: =sum-5;
Множення * f: =5*h;
Ділення /  
Остача від ділення на ціло mod  
Абсолютне значення(модуль) abs(x)  
Квадрат аргумента sqr(x)  
e^x exp(x)  
3.14159  
Повертає дробову частину числа x Frac(x)  
Повертає цілу частину числа x Int(x)  
Відсікає дробову частину числа x Trunc(x)  
Округляє число x Round(x)  
Синус x Sin(x)  
Косинус x Cos(x)  
Арктангенс х ArcTan(x)  
Натуральний логарифм х Ln(x)  

Таблиця №2. Операції порівняння

Назва Операції порівняння
Більше >
Менше <
Не більше < =
Не менше > =
Не дорівнює < >

 

Таблиця №3.Деякі функції і процедури модуля CRT і System.

Назва функції і процедури модуля CRT. Дія функції і процедури модуля CRT.
Clrscr; Процедура очистки екрану
Delay(кількість мілісекунд); Процедура затримки виконання на зазначену кількість мілісекунд
Sound(частота в Гц); Процедура включення звуку з частотою, зазначеною в дужках
Nosound; Процедура виключення звуку
KeyPressed; Процедура очікування натискання довільної клавіші
Randomize; Процедура, що запускає генератор псевдо випадкових чисел в діапазоні 0..1
Random(ціле число) Функція, що вертає генероване randomize число, помноживши його на число в дужках
Break Примусовий вихід із циклу
Exit Вихід з поточної програми або припинення роботи основної програми
Continue Перехід до виконання слідуючої ітерації в циклах
Halt Зупинка виконання програми і перехід в операційну систему
Textcolor(колір) Задання кольору (числом від 0 до 15) текста
Textbackground(колір) Задання кольору тла (фону)
Exec (‘< назва exe-файлу> ’, ’< параметри програми> ’ або ’’) Запуск на виконання ехе-файлу іншої програми, при цьому після begin початку програми зазначають директиву {$M $2000, 0, 1000}
GetTime(hour, minute, second, sotisec) Надає зазначеним у списку змінним числові значення поточного часу (год, хв, сек, сотісек)
GetDate(year, month, day, number) Надає зазначеним у списку змінним значення типу word поточної дати(рік, місяць, день, день тижня)

 

Таблиця 4.Таблиця кольорів

назва Код Колір
Black   Чорний
Blue   Синій
Green   Зелений
Cyan   Блакитний
Red   Червоний
Magenta   Фіолетовий
Broun   Коричневий
Lightgray   Світло-сірий
Darkgray   Темно-синій
Lightblue   Яскраво-синій
Lightgreen   Яскраво-зел.
Lightcyan   Яскраво-блак.
Lightred   Яскраво-черв.
Lightmagenta   Яскраво-фіол.
Yellow   Жовтий
White   білий

 

 

Таблиця 5.Процедури і функції для графічних побудов.

Процедури Дія
Initgraph(dr, mode, ‘шлях до egavga.bgi’) Задає графічний режим
Detectgraph(dr, < режим>) Повертає характеристики дисплея
Setcolor(колір) Задає колір майбутнього зображення
SetBkColor(колір) Задає колір тла
Putpixel(x, y, колір) Малює точку заданим кольором
Line(x1, y1, x2, y2) Малює лінію між двома точками
Rectangle (x1, y1, x2, y2) Малює прямокутник з заданою діагоналлю
Setviewport(x1, y1, x2, y2, true) Задає координати нового графічного вікна
Bar (x1, y1, x2, y2) Малює зафарбований прямокутник
Bar3d (x1, y1, x2, y2, < об’ємна глибина>, true) Малює паралелепіпед
Circle (x, y, R) Малює коло з радіусом R і центром в т.(x, y)
Arc(x, y, < поч...кут>, < кінц. кут>, R) Малює дугу
Pieslice (x, y, < поч...кут>, < кінц.кут>, R) Малює зафарбований сектор
ellipce(x, y, < поч...кут>, < кінц. кут>, Rv, Rh) Малює еліпс чи дугу еліпса
Setfillstyle(< заповнення>, < ко-лір>) Задає спосіб заповнення замкнутої області залежно від параметра заповнення: 0 – заповнює кольором фону; 1 – суцільне заповнення; 2 – заповнення товстими горизонтальними лініями; … 11 – щільне заповнення точками  
Floodfill(x, y, < колір межі>) Заповненює замкнену область з т.(x, y)
CloseGraph Закриває графічний режим
OutText(< текст>) Виводить текст з поточної позиції
OutTextXY(x, y, < текст>) Виводить текст в заданому місці
SetTextStyle(< шрифт>, < на-прям>, < розмір>) Задає вигляд символів, напрямок виведення (0 – горизонтально, 1 - вертикально) і розміри символів: 1, 2, 3.

 

Функції
GraphResult Повертає код помилки, якщо неможливо задати графічний режим, 0 – у разі задання
GetMaxX Повертає значення розмірі екрана по осі OX
GetMaxY Повертає значення розмірі екрана по осі OУ
GetColor Повертає значення поточного кольору
GetColor(x, y) Повертає значення кольору точки (x, y)
GetX, GetY Повертають координати поточного пікселя

Таблиця 6. Процедури і функції обробки файлових змінних:

Назва Призначення
Assign(var f; string) Зв’язує файлову змінну F з ім’ям фізичного файлу, заданого в рядку
Reset(var f [: file; RecSize: Word]) Відкриває існуючий файл з логічним ім’ям F для читання
Rewrite(var f: file; [RecSize: Word]) Створює і відкриває новий файл з логічним ім’ям F для запису
Close(var f) Закриває відкритий канал введення\виведення з логічним ім’ям F
Eof(var f): boolean Повертає значення true, якщо кінець файлу F або false, якщо файл f пустий
Erase(var f) Видаляє закритий фізичний файл, зв’язаний з фаловою змінною F
Rename(var f; NewName: string) Переіменовує закритий фізичний файл, зв’язаний з фаловою змінною F

 

Таблиця 7 Варіанти завдань

Варіант Завдання Варіант Завдання
  a=2, b=3.1  
   
   
   
   
   
   
   

 

Таблиця 8 Завдання до роботи

№ варі анту Завдання Зображення № варі анту Завдання Зображення
  Колір об’єкту: LightBlue Колір фону: Brown   Колір об’єкту: LightGray Колір фону: DarcGray
  Колір об’єкту: LightGyan Колір фону: Green   Колір об’єкту: LightRed Колір фону: Blaack
  Колір об’єкту: LightGreen Колір фону: Gyan   Колір об’єкту: LightBlue Колір фону: Green
  Колір об’єкту: Yellow Колір фону: Green   Колір об’єкту: LightGyan Колір фону: Brown
  Колір об’єкту: White Колір фону: Red   Колір об’єкту: LightGreen Колір фону: Red
  Колір об’єкту: LightRed Колір фону: Blue      

 

Таблиця 9. Таблиця 7 Варіанти завдань

Варіант Розрахункові формули Значення вхідних даних Варіант Розрахункові формули Значення вхідних даних
  а=22, 4 і-варіант вибору, і=1, 2, 3 звук: i*500; літери – блакитні; фон - червоний   а=0, 9 х- варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*445; літери – червоні; фон – світло-сірий
  х=2, 2 t- варіант вибору, t=1, 2, 3 звук: t*420; літери – чорні; фон - пурпурний   а=2, 8 в=-0, 3 c=4, 2 х- варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*225; літери – коричневі; фон - пурпурний
  а=2, 6 в=3, 1 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*290 літери – сині; фон – світло-сірий   а=2, 1 в=1, 8 c=-2, 6 i - варіант вибору, i=1, 2, 3 звук: і*380; літери – чорні; фон – світло-сірий
  а=3, 5 в=0, 4 х=5, 2 t – варіант вибору t=1, 2, 3 звук: t *600 літери – зелені; фон – світло-сірий   В=1, 5 х- варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*290; літери – червоні; фон – синій
  а=1, 65 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*400 літери – зелені; фон - блакитний   а=2, 6 в=0, 39 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*480 літери – світло-сірі; фон - пурпурний
  а=2, 5 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*350 літери – чорні; фон - червоний   а=1, 65 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*400 літери – зелені; фон - блакитний
  а=0, 5 в=2, 3 t – варіант вибору t=1, 2, 3 звук: t *260 літери – чорні; фон - коричневий   а=1, 9 в=8, 1 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*42 літери – сині; фон – світло-сірий
  а=1, 5 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*360 літери – світло-сірі; фон - синій   t а=1, 65 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*400 літери – зелені; фон - блакитний
  а=1, 9 в=8, 1 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*42 літери – сині; фон – світло-сірий   а=0, 5 xє[-1; 15] Dx=1 а=2, 8 в=3, 1 х- варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*510; літери – чорні; фон - пурпурний
  а=2, 8 в=3, 1 х- варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*510; літери – чорні; фон - пурпурний   а=1, 9 в=8, 1 х - варіант вибору, х=1, 2, 3 звук: х*42 літери – сині; фон – світло-сірий
  a=0, 3 n=10 i - варіант вибору, i=1, 2, 3 звук: і*333; літери – світло-сірі; фон - коричневий      

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал