Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основи методики кон'юнктурних досліджень


Методика дослідження кон'юнктури – це послідовність дій і сукупність конкретних прийомів дослідження, які дозволяють дати аналіз сформованого становища на ринку й виробити прогноз найближчих перспектив його розвитку (слайд 8).

Перш ніж братися до вивчення кон'юнктури, необхідно сформувати достатнє уявлення про якісні характеристики економічного процесу. Для реалізації цього необхідно дотримуватися таких вимог:

1. Тенденції одного економічного процесу не слід механічно переносити на інші, а тенденції загальногосподарської кон'юнктури на галузеві або регіональні ринки.

2. Нестійкість кон'юнктури вимагає постійного і безперервного спостереження за ринком.

3. Виявлення динаміки економічної кон'юнктури (тренда) неможливе без створення інформаційної бази, яка описує досліджуваний економічний процес.

Методика вивчення економічної кон'юнктури містить такі види робіт (слайд 9):

• визначення об'єкта (вид ринку або його частини) дослідження;

• дослідження основних рис і особливостей ринку;

• визначення кола показників кон'юнктури;

• формування інформаційної бази аналізу кон'юнктури;

• визначення методів дослідження;

• аналіз результатів дослідження;

• визначення методів прогнозування кон'юнктури;

• складання кон'юнктурного прогнозу.

Перераховані види робіт вивчення економічної кон'юнктури розташовані в порядку етапності їхньої розробки.

Кон'юнктурні дослідження повинні здійснюватися в певній послідовності. Прийнято виділяти такі стадії (етапи) вивчення економічної кон'юнктури (слайд 10):

I. Дослідження основних рис і особливостей ринку.

II. Розробка методики вивчення кон'юнктури.

III. Збір і нагромадження кон'юнктурної інформації.

IV. Аналіз кон'юнктури.

V. Прогноз кон'юнктури.

На першій стадії визначаються особливості досліджуваного ринку, даються його якісні характеристики, встановлюється коло економічних показників, які характеризують ринок. Особливості ринку характеризують якісні відмінності в динаміці однотипних економічних процесів.

Джерелами інформації для першої стадії слугують:

• монографії;

• спеціальні статті в періодичній пресі;

• довідники й навчальні посібники з економічної кон'юнктури, економіки галузей і окремих видів ринків.

Друга стадія охоплює методику вивчення кон'юнктури ринку:

· визначення видів і типів економічної кон'юнктури;

· визначення методів дослідження динаміки економічного процесу;

· виявлення основних тенденцій розвитку ринку;

· оцінку потенціалу й основних пропорцій ринку;

· економічну інтерпретацію динаміки економічного процесу – якісну оцінку економічної кон'юнктури.

Джерелами інформації із другої стадії досліджень кон'юнктури є спеціальні монографії, посібники та періодична література, присвячена методам економічного аналізу динамічних процесів, які містять у собі також деякі розділи математичної статистики, математико-статистичні методи прогнозування, загальну й економічну статистику, загальноекономічні методи аналізу й т.д.

Третя стадія вивчення кон'юнктури закладає якісні характеристики аналізу. Від повноти й вірогідності інформації залежить правильність інтерпретації спрямованості економічної кон'юнктури.

Ця стадія містить у собі:

• формування структури інформаційної бази даних;

• методику збору інформації;

• періодичність збору інформації;

• методику обробки інформації.

Джерелами інформації на цій стадії кон'юнктурної роботи слугують:

· статистичні видання;

· публікації вітчизняної та зарубіжної періодики, які містять елементи кон'юнктурних спостережень;

· спеціальні довідкові видання по окремих видах ринків і видання організованих ринків;

· комп'ютерні кон'юнктурні огляди спеціалізованих фірм;

· мережна комп'ютерна інформація про кон'юнктуру організованих ринків (товарних і фондових бірж).

На четвертій стадії дослідження кон'юнктури розраховуються за обраною методикою статистичні характеристики і на основі того або іншого методу аналізу робиться інтерпретація спрямованості кон'юнктури.

Остання стадія вивчення кон'юнктури полягає в її прогнозі на той або інший період у майбутньому.

Якість аналізу й прогнозу ринкової кон'юнктури залежить від повноти й вірогідності інформації. Незалежно від цілей і завдань аналізу кон'юнктури інформаційна база повинна відповідати таким вимогам (слайд 11):

• мати організовану структуру бази даних;

• оновлюватися з необхідною періодичністю;

• мати репрезентативний (представницький) ступінь охоплення ринку.

Нині організація кон'юнктурних спостережень неможлива без використання ЕОМ і спеціалізованих АРМів. Існують досить ефективні програмні розробки, які дозволяють оперативно використати накопичену інформацію з метою кон'юнктурного аналізу.

Структура інформаційної бази залежить від ступеня організованості ринку. Організовані ринки самі надають певний набір показників, тому необхідність в організації власної інформаційної бази виникає лише для з'ясування детального характеру динаміки процесу.

При дослідженні неорганізованого ринку кожний з контрагентів організовує власну інформаційну базу даних. Структура інформаційної бази у цьому випадку буде залежати від конкретного досліджуваного ринку і доступності інформації про його функціонування.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал