Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система кон'юнктурних показників


Вивчення кон'юнктури здійснюється за допомогою комплексу економічних показників, які дозволяють, по-перше, дати кількісну характеристику тим якісним змінам, що відбуваються в процесі відтворення й характеризують сформовану ситуацію на ринку, по-друге, визначити значимість, напрямки й тенденції розвитку кон'юнктури, тобто скласти прогноз.

При використанні окремих показників необхідно мати на увазі, що частина їх дає пряму кількісну оцінку сформованої на ринку ситуації й безпосередньо відображує ті або інші кон'юнктурні зміни, що відбуваються, а стан і рух іншої може бути використаний як непряме свідоцтво процесів, які відбуваються на ринку, або складних тенденцій, тобто є лише непрямими індикаторами. До числа останніх належать дані й відомості про конкурентну боротьбу на досліджуваному ринку та її тенденції, міжнародний поділ праці, розвиток спеціалізації і науково-технічне співробітництво, рівень монополізації й т.д.

В систему кон'юнктурних показників необхідно відбирати дані, які найбільш правильно й оперативно відображають основні зміни, напрямки й темпи розвитку процесу відтворення і якомога менше піддані впливу випадків.

Більшість основних економічних показників сфери (процесу) відтворення й дослідження кон'юнктури можна звести в групи, що характеризують ті або інші сторони (особливості) стану й прояву ринкової кон'юнктури:

1. Стабільність, циклічність і динаміка розвитку ринку (слайд 12).

а) середні показники кон'юнктури;

б) показники варіації кон'юнктури;

в) показники форми кон'юнктурної хвилі;

г) показники динаміки кон'юнктури (темпи росту, вектори й параметри тренда, функції тренда);

д) параметри моделей сезонності та циклічності розвитку.

2. Ринкова пропозиція (слайд 13):

а) обсяг, структура й динаміка пропозиції;

б) функціональні можливості пропозиції;

в) еластичність пропозиції.

3. Ринковий попит (слайд 14):

а) обсяг, структура і динаміка попиту;

б) показники сегментації та диференціації попиту;

в) функціональні можливості попиту (місткість ринку);

г) еластичність попиту.

4. Пропорційність ринку (слайд 15):

а) показники співвідношення попиту та пропозиції (обсяги і ціна рівноваги);

б) структури ринку (показники виробництва основних виробників, структура споживання, структура товарообігу й т.п.);

в) розподіл ринку між основними виробниками, торговельними посередниками і торгівлею;

г) територіальна структура ринку;

д) співвідношення з іншими ринками;

є) показники масштабу ринку, рівень монополізації і конкурентності.

5. Ділова активність і комерційний ризик (слайд 16):

а) обсяг, число, частота й динаміка угод;

б) індекси ділової активності, макроекономічні показники та індекси економічного барометра;

в) показники виробничих (торговельних) можливостей пропозиції;

г) показники збутових можливостей пропозиції (портфель замовлень, його склад, заповнювання і динаміка);

д) рівень комерційного ризику (інвестиційний ризик, ризик прийняття рішень, ризик кон'юнктурних коливань, непередбачений ризик).

Однією з особливостей всіх кон'юнктурних показників є їхня зміна при переході ринкового господарства з однієї фази циклу в іншу. Таким чином, вивчивши зміни показників кон'юнктури в ході циклу, одержуємо можливість на їхній підставі судити не тільки про зрушення, що відбулись, а й робити висновки про імовірнісні зміни в майбутньому.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал