Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основи аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку


У зв'язку з циклічним розвитком і постійною мінливістю фінансового ринку в розрізі окремих його видів і сегментів необхідно систематично вивчати стан його кон'юнктури для формування ефективної фінансової стратегії, коректування фінансової політики по окремих аспектах, ухвалення економічно обґрунтованих рішень. Це вивчення охоплює наступні три етапи (слайд 8):

1) поточне спостереження за станом фінансового ринку, в першу чергу, в тих сегментах, в яких підприємство здійснює свою фінансову діяльність. Такий нагляд вимагає формування цілеспрямованої системи показників, які характеризують окремі його елементи (попит, пропозиція, ціни, конкуренцію), а також організації постійного їх моніторингу. Результати поточного нагляду за кон'юнктурою фінансового ринку фіксуються в табличній або графічній формах;

2) аналіз поточної кон'юнктури фінансового ринку і виявлення сучасних тенденцій її розвитку. Цей аналіз полягає у виявленні особливостей конкретних сегментів фінансового ринку і тих змін, які відбуваються на ринку у момент нагляду в порівнянні з попереднім періодом. Аналіз кон'юнктури фінансового ринку проводиться в два етапи. На першому етапі аналізу проводиться розрахунок системи аналітичних показників, що характеризують поточну кон'юнктуру фінансового ринку (на основі інформативних показників поточного нагляду). На другому етапі виявляються передумови до зміни поточної стадії кон'юнктури фінансового ринку;

3) прогнозування кон'юнктури фінансового ринку для вибору основних напрямів стратегії фінансової діяльності і формування інвестиційного портфеля. Такий прогноз здійснюється по наступних трьох етапах (слайд 9):

а) вибір періоду прогнозування. Розрізняють короткостроковий (до одного місяця), середньостроковий (на декілька майбутніх місяців) і довгостроковий (до двох років) прогноз кон'юнктури фінансового ринку.

Короткостроковий прогноз служить для прийняття поточних фінансових рішень щодо формування капіталу, портфеля короткострокових фінансових вкладень і т.п.; він розробляється з урахуванням впливу короткострокових чинників, виявлених в процесі аналізу короткострокових коливань кон'юнктури на окремих сегментах фінансового ринку. Середньостроковий прогноз служить для коректування фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності; формування портфеля довгострокових фінансових вкладень і некапіталомістких об'єктів реального інвестування. Довгостроковий прогноз пов'язаний перш за все з виробленням фінансової стратегії і формуванням інвестиційних рішень про реалізацію крупних (капіталомістких) реальних інвестиційних проектів;

б) визначення глибини прогнозних розрахунків. Ця глибина визначається цілями фінансової діяльності і пов'язана з відповідною поглибленою сегментацією фінансового ринку (ринку цінних паперів; ринку депозитних інструментів; кредитного ринку і т.п.);

в) вибір методів прогнозування і здійснення прогнозних розрахунків. Прогнозування кон'юнктури фінансового ринку здійснюється в сучасних умовах двома основними групами методів – " технічним" (як його аналог використовуються терміни " прикладний" або " трендовий") і " фундаментальним" (як його аналог використовується термін " факторний").

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал