Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтернет-трейдинг на міжнародних фінансових ринках


В усьому світі Інтернет-технології успішно використовуються організаторами біржових торгів для проведення угод купівлі – продажу різних фінансових активів. Оперативність, надійність, моментальність і гарантії здійснення угоди призвели до зародження нового класу учасників ринку – «Інтернет-трейдерів».

Iнтернет-трейдинг на фінансових ринках – це процес здійснення торгових операцій за допомогою спеціальної програми, що працює через Iнтернет (слайд 22) – даний спосіб останнім часом стає домінантним. Більшість біржових майданчиків відходить від звичної схеми продажів, коли трейдеру необхідно бути присутнім на біржі або працювати через брокера, який знаходиться на ній, і переходять на електронну торгівлю. Даний перехід означає, що будь-який бажаючий зможе купувати той чи інший актив, що торгується на біржі, безпосередньо зі свого торгового терміналу, здійснюючи угоди через Інтернет – а це є не що інше, як Інтернет-трейдинг.

До Інтернет-торгівлі відносяться: торгівля товарами через аукціони, торгівля послугами, Інтернет-торгівля фінансовими інструментами, як валюта або цінні папери. Інтернет-трейдинг на валютному ринку – сукупність конверсійних операцій з обміну валют у світовому масштабі. Також Інтернет-трейдинг ще називають: Iнтернет-брокерідж, Iнтернет-інвестування, он-лайн торгівля, торгівля цінними паперами (акціями) через Iнтернет, он-лайн трейдинг і т.д.

Інтернет-трейдингом займаються як на валютному ринку так і на фондовій біржі. Зокрема, на міжнародному валютному ринку Інтернет-трейдингом займаються мільйони трейдерів, оскільки працювати на даному ринку може будь-який користувач, що підключений до мережі Інтернет. Інтернет-трейдинг дозволяє ефективно керувати своїм капіталом, маючи невеликі фінансові заощадження, і отримувати прибутки із коливань курсів валют. Висока конкуренція між дилінговими центрами призвела до різкого зниження вартості брокерських послуг та підвищення їх якості, а сучасні IT – технології дозволяють укладати угоди практично миттєво, що суттєво підвищує ефективність торгівлі приватного трейдера. Абсолютна ліквідність і сучасні комунікаційні технології дозволяють реалізувати контракти протягом секунд. Час дії контракту необмежено – секунди або роки, в залежності від торгової стратегії трейдера. І хоча денні зміни курсів валют невеликі, доступ до кредитних ресурсів, навіть трейдерів з невеликим депозитом 1000–5000 дол. США, дає прибуток значних розмірів.

Перевагами Інтернет-трейдингу на міжнародному валютному ринку є: можливість заробляти гроші самостійно, на ринках, які підпорядковуються зрозумілим економічним законам; створення власного робочого місця не вимагає великих витрат – можна з успіхом працювати вдома; особисті доходи перестають залежати від економічної ситуації в конкретно взятій країні; займатися цим бізнесом у будь-якій частині земної кулі, де є Інтернет; заробляти можна без відриву від основної діяльності.

Вже сьогодні для дослідження компаній в мережі Інтернет знаходиться величезна кількість безкоштовної аналітичної інформації, комісійні брокерів помітно знизились у зв'язку з автоматизацією процесу, з'являються «автоматичні торгівельні системи», які практично виконують всю роботу за клієнта, як інвестора.

Автоматична торгівельна система або торгові роботи – це програма, яка здійснює аналіз інформації, що надходить з ринку, і здійснює операції з фінансовими активами на основі закладеного в ній алгоритму (слайд 23). Як правило, автоматична торгівельна система використовує інструменти технічного аналізу. Але в даний час найбільш перспективними вважаються роботи на основі нейронних мереж, які використовують складний математичний апарат – можливості такої програми набагато ширші.

Найчастіше фахівці фондового ринку розрізняють два види торгових роботів (слайд 24). Перші з них (їх ще називають торговими радниками або торговими експертами) аналізують ринкову інформацію за заданими розробниками параметрами і дають рекомендації трейдеру про купівлю або продаж того або іншого цінного паперу. У такому разі трейдер сам приймає рішення про угоду, спираючись на рекомендації робота.

У другому випадку програма повністю бере на себе і виконання операцій з цінними паперами, і ризик-менеджмент (контролює можливі ризики та збитки). Оскільки в більшості випадків для алгоритмічної складової системи використовується технічний аналіз, то система відкриває або закриває позиції на ринку, ґрунтуючись на сукупності технічних факторів, з яких формується сигнал для здійснення операцій торговою системою. Коли в результаті виходу новин з'являються фундаментальні передумови зниження котирувань акцій компаній, механічна торгова система може помилково здійснювати операції або не робити їх взагалі, в результаті, наприклад, не буде закрита позиція, яка незабаром може стати досить збитковою і згубно вплинути на загальну стратегію. Виняток складають системи, об'єднані в нейромережі, які завдяки своїм потужним алгоритмам здатні обробляти величезні масиви даних, у тому числі і текстових, таких як новини від провідних інформаційних агентств про підприємства, акції яких торгуються на фондовому ринку.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал