Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сучасні тенденції на міжнародному ринку цінних паперів


Тема 7. Аналіз і прогнозування кон’юнктури

Ринку цінних паперів

 

Сучасні тенденції на міжнародному ринку цінних паперів.

Структура ринку цінних паперів.

Види операцій на фондовій біржі.

Показники біржової кон'юнктури.

Методи розрахунку біржових індексів.

Аналіз поточної біржової кон'юнктури.

 

Сучасні тенденції на міжнародному ринку цінних паперів

Наприкінці XX ст. склалися основні тенденції, які сьогодні визначають розвиток міжнародного ринку цінних паперів. До головних серед них належать:

1. Фінансова глобалізація – процес інтеграції міжнародних і національних фінансових ринків у єдиний світовий фінансовий ринок. Фінансова глобалізація спричинила руйнування державних і географічних бар'єрів та зростання обсягів транскордонних операцій з цінними паперами.

2. Зміни в структурі пропозиції цінних паперів і відповідна зміна структури міжнародного ринку цінних паперів на користь інструментів реального сектора – корпоративних цінних паперів та їхніх похідних. Одна з найважливіших структурних тенденцій у пропозиції цінних паперів – переміщення боргової діяльності від центральних урядів до приватного сектора, пов'язане з фіскальною консолідацією і скороченням внутрішнього державного боргу в більшості основних індустріальних країн.

3. Зміни в структурі попиту на цінні папери. Зрушення в структурі попиту стосуються різних груп інвесторів і є чи не найголовнішою рушійною силою структурних змін на міжнародному ринку цінних паперів. Якісні зміни в попиті приватних (роздрібних) інвесторів зумовлені такими причинами, як зростання добробуту населення і відповідне зростання обсягів приватних заощаджень, підвищення довіри приватних інвесторів до фондового ринку як сектора для вкладання вільних коштів тощо.

4. Застосування численних фінансових інновацій, поява яких викликана як бажанням учасників ринку мінімізувати ризики, так і їхнім намаганням збільшити прибутки шляхом зменшення витрат усіх груп учасників ринку. Результатами даного процесу стали, по-перше, розширення спектра фінансових інструментів і послуг, що збільшило діапазон інвестиційних можливостей, по-друге, зменшення трансакційних витрат на проведення фінансових операцій, унаслідок чого зросли швидкість здійснення операцій та їхній обсяг, і, по-третє, зменшення вартості залучення капіталу для позичальників і поява можливостей більш якісної диверсифікації портфеля активів для інвесторів.

5. Зростання масштабів глобального технологічного переозброєння фінансових ринків на основі телекомунікаційних технологій. Фінансова індустрія стала привілейованою галуззю застосування передових технологій. Ідеться не лише про розвиток електронної торгівлі на традиційних фондових біржах, а й про впровадження нових механізмів торгівлі цінними паперами, які стали альтернативою традиційним біржам. До таких механізмів належать:

· незалежні електронні системи торгівлі, які забезпечують пряме укладання угод між інституційними інвесторами;

· електронні брокери, котрі надають послуги щодо торгівлі цінними паперами за допомогою Інтернет-технологій. Унаслідок розвитку технологій з'явилися також нові інформаційні системи, які забезпечують учасників ринку оперативною інформацією щодо цінової кон'юнктури ринку, динаміки попиту і пропозиції, обсягу торгівлі і т. д.

Але одним із головних факторів розвитку міжнародного ринку цінних паперів у останні роки XX ст. стало розширення масштабів застосування Інтернет-технологій. Їхня поява докорінно змінила ідеологію та модель функціонування ринків цінних паперів. І це пов'язано не лише з тим, що Інтернет-технології усувають національні кордони між фінансовими ринками. По-перше, ці технології сприяють установленню безпосередніх зв'язків між інвесторами та емітентами безвідносно до їхньої національної належності. По-друге, поява Інтернет-технологій уможливила вільну участь приватних інвесторів у інвестиційних процесах на міжнародному ринку.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал