Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники біржової кон'юнктури


Індикатори біржової кон'юнктури, у загальному вигляді, можна поділити на показники, які характеризують інструменти біржового ринку – цінні папери, показники рівня попиту та пропозиції на ринку, індикатори динаміки кон'юнктури.

Оцінка цінних паперів проводиться на основі таких показників: рейтинг цінного папера; показники ціни цінного папера, як товару; ліквідність цінного папера; показники прибутковості.

Рейтинг цінного папера – комплексний показник, який характеризує " якість" та " інвестиційну привабливість" для інвестора як відносно одержання доходу від вкладеного капіталу, так і надійність його розміщення. Рейтинг цінних паперів проводиться спеціалізованими незалежними фірмами шляхом віднесення цінних паперів за їхніми видами, усередині виду за ступенем надійності, прибутковості і курсової ціни. Існують різноманітні методики розрахунку і позначення рейтингу (буквені, цифрові, буквено-цифрові, спеціальні значки).

Приклад. У США рейтинг облігацій, що формується фірмою " Стандарт енд Пурс", складається з літерних позначень дев'яти категорій: AAA, AA, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, C (по зниженню якості облігацій).

Дуже важливим поняттям оцінки цінних паперів є їх котирування. Під котируванням розуміється допуск цінного папера на біржові торги і визначення його біржового курсу.

Курс цінного папера – ціна, за якою він купується і продається на біржі. Курс цінного папера залежить від його виду.

Курс акції прямо пропорційний отриманому розміру доходу і обернено пропорційний переважній тепер ставці позичкового процента. Курс акції падає при зростанні ставок процента і росте разом зі зростанням виплачуваних дивідендів. Курсова ціна акції, яка розраховується залежно від цих факторів, визначається за формулою:

 

,

 

де Кпр – курс простої акції;

Д – розмір дивіденду;

І – ставка позичкового проценту.

 

,

 

де Кприв – курс привілейованої акції;

Нд – фіксована норма доходу на номінал акції.

 

Інвестор може розраховувати на сукупну прибутковість придбаного цінного папера у-вигляді дивіденду на акцію і курсової різниці вартості акції при її купівлі та продажу.

Динаміка курсу акцій знаходиться під впливом одного з основних показників діяльності акціонерного товариства – регулярності виплати дивідендів і їхньої величини. Падіння дивідендних виплат призводить до різкого скорочення курсової вартості акцій з випереджальною швидкістю.

Курс облігації залежить від доходу по ній, викупної ціни і терміну погашення:

 

,

 

де Дообліг – курс облігації;

Q – сучасна величина викупної ціни облігації;

Y – сучасна величина періодично виплачуваного доходу;

C – викупна ціна облігації.

 

Найважливішим показником оцінки цінного папера є його прибутковість. Розмір доходу по облігаціях і векселях легко визначається умовами розміщення цих цінних паперів.

Очікуваний дохід від акцій виробничих та інших корпорацій значною мірою залежать від фінансово-економічного стану цих компаній. Для інвесторів компанії прибутковість по акціях пов'язана з поняттям дивіденду. Розмір дивіденду, який припадає на одну акцію, визначається за формулою:

 

,

 

де Д – дивіденд, який припадає на акцію;

ПД – сума виплачених дивідендів на звичайні акції;

Т – кількість випущених акцій;

Н – номінал акції;

І – процент дивідендів по акції.

 

Рівень ліквідності характеризує наявність (відсутність) попиту на даний цінний папір. Він розраховується як відношення суми укладених угод до суми пропозиції по даному цінному паперу на біржових торгах і розраховується за формулою:

 

,

 

де Рл – рівень ліквідності по даному цінному паперу на торгах, %;

Qуг – сумарний обсяг укладених на торгах угод по даному цінному паперу;

Qпр – сумарний обсяг пропозиції на торгах.

 

Оцінка стану рівня попиту та пропозиції на фондовій біржі здійснюється на момент відкриття біржі, постійно протягом біржового дня і на момент закриття біржі. Інформація про попит та пропозицію надходить на електронне табло, розташоване в біржовому залі, поширюється по каналах комп'ютерного зв'язку, публікується в біржових бюлетенях. Для оцінки попиту та пропозиції на фондовому ринку використовується така система основних показників:

1. Оцінка пропозиції:

· номінал акції;

· кількість пропонованих до торгів цінних паперів;

· сумарний обсяг пропозиції в національній або іншій валюті;

· число пропозицій;

· середня ціна пропозиції;

· мінімальна і максимальна ціна пропозиції;

· дивіденд по акціях.

2. Оцінка попиту:

· обсяг заявлених цінних паперів;

· сумарний обсяг попиту в національній або іншій валюті;

· число заявок на купівлю;

· середня ціна попиту;

· мінімальна і максимальна ціна попиту.

3. Результати угод:

· кількість угод;

· кількість проданих цінних паперів;

· обсяг продажів у національній або іншій валюті;

· сумарний обсяг укладених угод по даному виду цінних паперів у національній валюті;

· мінімальна і максимальна ціна угод;

· ціна акції на момент закриття;

· зміна в ціні акції у порівнянні з попередніми торгами;

· середня ціна угод;

· рейтинг цінного папера;

· частка обороту біржі в загальному обороті фондового ринку в регіоні.

На основі показників динаміки кон'юнктури фондового ринку проводиться аналіз біржової кон'юнктури.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал