Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка фінансової сили підприємства


Аспекти аналізу фінансової сили Варіанти відповіді (умови оцінки) Оцінка в балах
1. Яким чином у підприємстві здійснюється управління вартістю товарів? проводиться тільки облік проводиться нормування і аналіз відхилень здійснюється планування  
2. Чи відома структура вартості товарів, що реалізуються? в цілому окремої партії кожної операції  
3. Яка динаміка накладних витрат (їх частка у структурі витрат)? зростання без змін зниження  
4. Яка динаміка дебіторської заборгованості (її частка у обігових коштах)? зростання без змін зниження  
5. Яка динаміка кредиторської заборгованості (її частка у обігових коштах)? зростання без змін зниження  
6. Яка величина простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості? більш 10% менш 5% нульова  
7. Чи накладалися на підприємство штрафні санкції податкової інспекції? багаторазово декілька разів ні  
8. Чи має підприємство безнадійні борги? більш 10% від кредиторської заборгованості менш 5% від креди-торської заборгова-ності ні  
  9. Скільки показників використовується для фінансового аналізу? до 5 5-10 більше 10  
  10. Як змінюється рівень запасів у підприємстві? зростає знижується без змін  
  11. Який обсяг товарів зберігається на підприємстві шість місяців і більше?, % 20 і більше 20-5 5 і менше  
  12. Скільки методів використовується для оцінки ефективності інвестицій (придбання обладнання, будівництва і т.п.)? не використовуються 1-2 3 і більше  
  13. Яка динаміка грошових коштів підприємства (у складі обігових коштів)? зниження коливання без змін  
  Комплексна оцінка фінансової сили торговельного підприємства  
           

 

Додаток Р.1

Окрема система маркетингу підприємства

Функції маркетингу Елементи, що використовуються Елементи, що не використовуються
1. Маркетингові дослідження Спостереження за станом та змінами у економічній, соціальній, демографічній сферах Дослідження маркетингового середовища; ефективності маркетингових заходів; конкурентоспроможності товарів та постачальників; вивчення мотивації покупок; закономірностей поведінки споживачів; дослідження ринку та його кон‘юнктури; сегментація ринку.
2. Управління асортиментом та якістю товарів Формування та надання замовлень постачальникам; формування асортименту; контроль якості; аналіз товарних запасів; розробка рекомендацій щодо вдосконалення продукції Визначення поточних та перспективних потреб споживачів; вплив на асортимент та якість товарів постачальників; урахування потреб ринку при формуванні асортименту, його оновлення; інтеграція торговельної та виробничої діяльності
3. Управління збутом та розподілом Встановлення господарських зв‘язків та здійснення договорів; надання допоміжних послуг з транспортування; оцінка торговельної діяльності Планування торговельної діяльності; планування товарообороту у розрізі асортименту; встановлення прямих зв’язків з виробниками
4. Управління рекламою та СТИЗ Здійснення реклами через ЗМІ; стимулювання працівників збуту (премії); сезонні знижки СТИЗ – винагорода для споживачів; роздача подарунків; премії споживачам; конкурси, надавання частини товарів безкоштовно

 

 

Додаток Р.2

Перерозподіл елементів маркетингової діяльності, що не знайшли застосування у практиці підприємства,

між структурними підрозділами

Структурні підрозділи Елементи маркетингової діяльності
Комерційний відділ Дослідження маркетингового середовища; ефективності маркетингових заходів; конкурентоспроможності товарів та постачальників; вивчення мотивації покупок; закономірностей поведінки споживачів; дослідження ринку та його кон‘юнктури; сегментація ринку; встановлення прямих зв’язків з виробниками
Організаційний відділ Визначення поточних та перспективних потреб споживачів; вплив на асортимент та якість товарів постачальників; урахування потреб ринку при формуванні асортименту, його оновлення; інтеграція торговельної та виробничої діяльності; розробка заходів СТИЗ споживачів - роздача подарунків; премії споживачам; конкурси, надавання частини товарів безкоштовно
Відділ економічного аналізу, праці та заробітної плати Планування торгівельної діяльності; планування товарообороту у розрізі асортименту.
Відділ з управління та підготовки кадрів Розробка заходів стимулювання персоналу підприємства.

 

 

Додаток Р.3

Матриця розподілу маркетингових функцій між структурними підрозділами підприємства

 

Відділи   Функції маркетингу
Маркетингові дослідження Управління асортиментом та якістю Управління збутом і розподілом Управління рекламою та СТИЗ
Комерційний відділ   Вивчення попиту та кон’юнктури ринку, аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Планування закупівельної діяльності, укла-дання договорів з постачальниками, контроль за встановленням цін. Впровадження прогресивних форм торгівлі, регулювання закупок, зберігання товарів. Підготовка презентацій, рекламних заходів.
Відділ організації торгівлі Облік скарг покупців.   Аналіз якості продукції, глибини та широти асортименту, форм продажу, що використовуються в підприємстві. Впровадження прогресивних форм торгівлі, засобів продажу товарів.   Планування проведення ярмарків, виставок, планування рекламної діяльності.  
Відділ економічного аналізу, праці та заробітної плати Аналіз внутрішньої інформації, аналіз маркетингової інформації, облік показників діяльності за попередні періоди. Контроль виконання плану товарообороту. Планування основних показників господарської діяльності, нормування матеріальних та трудових ресурсів, витрат. Облік залишків товарів у торговельній мережі, облік обсягу послуг, що надаються. Облік витрат на рекламу, СТИЗ, їх планування та контроль.
Бухгалтерія Вивчення внутрішньої та зовнішньої інформації, в тому числі за попередні роки. Планування основних фінансових показників. Складання фінансових планів, облік руху коштів, аналіз прибутку, основних та обігових коштів. Облік коштів на СТИЗ та рекламу.
Відділ з управління та підготовки кадрів Розрахунок потреб в трудових ресурсах. Відбір кадрів, що мають достатньо компетенції в управлінні якістю. Відбір кадрів, що мають достатньо компетенції в управлінні збутом Відбір кадрів, що мають дос-татньо компе-тенції в управ-лінні рекламою

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал