Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підприємства.
Показники Од. виміру Базовий рік Звітний рік Відх. +/- Темп зміни, %  
 
1. Товарооборот тис.грн. 1708, 20 1725, 30 17, 10 101, 00  
2. Прибуток від звичайної діяльності тис.грн. 10, 50 1, 50 -9, 00 14, 29  
3. Витрати обігу тис.грн. 944, 20 1097, 40 153, 20 116, 23  
4. Кількість працівників служби маркетингу осіб 10, 00 9, 00 -1, 00 90, 00  
5. Витрати на управління маркетинговою діяльністю тис.грн. 13, 61 14, 50 0, 89 106, 54  
6. Економічність праці працівників служби маркетингу 6=5/3*100 % 1, 44 1, 32 -0, 12 -  
7. Виробіток в розрахунку на 1 працівника відділу маркетингу 7=1/4 тис.грн. 170, 82 191, 70 20, 88 112, 22  
8. Результативність праці працівників служби маркетингу 8=2/4 тис.грн. 1, 05 0, 17 -0, 88 15, 87  
9. Рівень витрат на управління маркетинговою діяльністю 9=5/1*100 % 0, 80 0, 84 0, 04 -  
10. Рентабельність витрат на управління маркетинговою діяльністю 10=2/5*100 % 77, 15 10, 34 -66, 80 -  
11. Витрати на управління маркетинговою діяльністю, що приходяться на 1 працівника служби маркетингу 11=5/4 тис.грн. 1, 36 1, 61 0, 25 118, 38  

 

Додаток Р.8

Експертна оцінка ефективності маркетингу підприємства

  Аспекти оцінки Бали*
 
  Спрямованість на покупця
  1. Чи розуміє керівництво важливість задоволення потреб споживачів? Керівництво зайняте продажем товарів усім, хто хоче їх придбати. Керівництво намагається обслужити широкий спектр ринків і потреб. Керівництво обслуговує потреби чітко визначених сегментів.
  2. Чи розробляє керівництво пропозиції і плани маркетингу? Ні. Частково. Так.
  3. Плануючи бізнес, чи бере керівництво до уваги всю маркетингову систему (постачальників, канали розподілу, конкурентів, покупців, зовнішнє середовище) у цілому? Ні, керівництво зайняте продажем. Частково, керівництво бере до уваги всю маркетингову систему в цілому, але основна маса зусиль іде на обслуговування покупців. Так, керівництво бере до уваги всю маркетингову систему в цілому.
Маркетингова інтеграція  
4. Чи високі маркетингова інтеграція і контроль основних маркетингових функцій у компанії? Ні, маркетингові функції не інтегровані, виникають конфлікти, що утрудняють роботу. Частково, існує формальна інтеграція. Так, основні маркетингові функції ефективно інтегруються.  
5. Чи добре погоджена робота фахівців, що займаються маркетинговою діяльністю з іншими відділами? Ні, є скарги, що вимоги маркетологів, рівно як і їхньої витрати необґрунтовані. Частково, відносини дружні, хоча кожен відділ працює керуючись власними інтересами. Так, відділи ефективно кооперують один з одним і працюють в інтересах компанії в цілому.  
6. Як організований процес розробки нових товарів? Система невизначена і погано керована. Формально така система існує, але повноцінно застосовується рідко. Система добре структурована і працює як, одна команда.  
Адекватність маркетингової інформації  
7. Коли востаннє проводилися дослідження покупців, каналів збуту і конкурентів? Багато років тому. Кілька років назад. Недавно.  
8. Чи знайомо керівництво з потенціалом збуту і прибутко-вістю різних сегментів ринку, покупців, територій, продуктів і розмірів партій замовлень? Зовсім незнайоме Частково знайомо. Добре знайомо.
                 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал