Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Та рівень цін конкурентів на них


Товарні групи Стан попиту на товари Рівень цін конкурентів Рекомендовані цінові стратегії
Традиційні товари
Тканини Повний Високий Стратегія довгострокової ціни
Одяг Зниження Високий Стратегія гнучких цін
Взуття Надмірний Високий Стратегія договірної ціни
Хутро Відсутній Високий Стратегія переважних цін
Трикотаж Попит коливається Середній Стратегія гнучких цін
Посуд фаянсовий Потенціальний Середній Стратегія доступних цін
Нові товари
Керамічний посуд (для мікрохвильових печей) Повний Високий Стратегія високих цін або “зняття вершків”
Сувенірна продукція Попит коливається Високий Стратегія орієнтації на ціну лідера на ринку або в галузі (наслідування лідера)
Товари побутової хімії Ірраціональний Середній Стратегія низьких цін (прориву)
Удосконалені (модернізовані) товари
Побутова техніка Повний Високий Стратегія збереження рівня цін при підвищенні споживчих властивостей товару
Товари мобільного зв’язку Повний Високий Стратегія ціни окремого споживчого сегменту ринку
Біжутерія Попит коливається Високий Стратегія ковзної (падаючої) ціни

 

 

Додаток Р.17

 

Оцінка вирішення керівництвом торговельного підприємства маркетингових завдань ціноутворення

Елементи ціноутворення Не вико-ристову-ється Викорис-товується частково Використо-вується у повній мірі
1. Розробка системи маркетингової інформації при ціноутворенні *    
2. Аналіз зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення   *  
3. Аналіз внутрішніх факторів, що впливають на ціноутворення     *
4. Встановлення цін на основі маркетингових досліджень   *  
5. Аналіз еластичності попиту *    
6. Об’єктивна оцінка витрат як нижнього порогу ціни     *
7. Моніторинг цін конкурентів   *  
8. Обґрунтований вибір методу ціноутворення   *  
9. Встановлення оптимального рівня цінової надбавки з урахуванням всіх факторів   *  
10. Використання ціннісного підходу до ціноутворення *    
11. Визначення заходів щодо своєчасного корегування цін *    
12. Поширення системи знижок   *  
13. Організація маркетингового контролю за ціноутворенням *    
14. Управління ціновими ризиками *    
15. Своєчасна і об’єктивна оцінка ступеня досягнення цілей ціноутворення.   *  
РАЗОМ

 

Додаток Р.18

Оцінка привабливості цінової політики торговельного підприємства

для споживачів

 

Показники Вага Оцінка в балах Експертна оцінка
1. Рівень цін 0, 2 0, 8
2. Цінові позиції відносно конкурентів 0, 1 0, 5
3. Співвідношення “ціна/якість” 0, 2 0, 8
4. Динаміка зміни цін 0, 2 0, 8
5. Гнучкість цін 0, 1 0, 4
6. Політика знижок 0, 1 0, 3
7. Використання цінових рядів 0, 1 0, 4
Підсумкова оцінка 1, 00 - 4, 0

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал