Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники ефективності інформації


 

Основними вимогами до якості інформації повинні бути:

1) точність;

2) своєчасність;

3) повнота;

4) комплексність системи інформації;

5) адресність;

6) правова коректність;

7) висока швидкість збору, обробки і передачі;

8) актуальність.

Як показники визначення якісних характеристик ефективності інформації для управління процесами інноваційного розвитку можуть бути використані такі коефіцієнти [5]:

- коефіцієнт повноти інформаціїп) – розраховується як відношення обсягу інформації, яка є в розпорядженні особи, що ухвалює рішення (Кз), та обсягу інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення (Кгр):

;

 

- коефіцієнт суперечності інформаціїс) – розраховується як відношення кількості незалежних свідоцтв на користь ухвалення рішення (Кнс) до загальної кількості незалежних свідоцтв у сумарному обсязі релевантної інформації (Кнср):

 

;

 

- коефіцієнт точності інформаціїт) – розраховується як відношення обсягу релевантної інформації (Кр) до загального обсягу інформації, яка є в розпорядженні особи, що ухвалює рішення (Кз):

 

.

 

- коефіцієнт своєчасності надходження інформаціїсв) [13, 22] –розраховується як відношення кількості незалежних свідоцтв при збігу в часі надходження інформації і ухвалення рішення (Кнсч) до загальної кількості незалежних свідоцтв про надходження інформації у сумарному обсязі релевантної інформації (Кнср):

 

.

 

Крім оцінки ефективності інформації, необхідно визначити кількість дійсно необхідної інформації (Кгр), а також граничну (допустиму) вартість інформації (ВІгр), тобто максимальну суму, яку можна за неї заплатити. Для цього [15] необхідно порівняти очікувані граничні вигоди (ГВ) з очікуваними витратами (ОВ) на її отримання.

Якщо граничні вигоди від купівлі інформації перевищують очікувані витрати (ГВ> ОВ), то таку інформацію можна придбати, а якщо ж навпаки (ГВ< ОВ), то від придбання такої інформації слід відмовитись, оскільки очікуване значення результату в умовах невизначеності перевищить значення в умовах визначеності, тобто навіть при абсолютно точному прогнозі зменшить величину результату.

Гранична вартість повної інформації у роботі [21] розраховується за формулою

 

,

 

де ВІгр- гранична вартість повної інформації, грн;

Рі - очікуваний результат в умовах повної інформованості, грн;

Рн - очікуваний результат в умовах неповної інформованості, грн.

 

Якщо вартість інформації буде перебільшувати граничну (ВІ> ВІгр), то таку інформацію купувати не варто, бо її придбання зменшить величину результату, а якщо (ВІ ВІгр), то таку інформацію слід придбати.

Не менш важливою є необхідність збору (придбання) інформації, яка буде містити дійсно необхідні відомості. Для цього визначають ефективність пошуку інформації за допомогою показників повноти (Ппв) і похибки пошуку (Ппх) [15]:

 

,

,

 

де Кр – обсяг виданої релевантної інформації;

Крм – обсяг релевантної інформації в інформаційному масиві;

Кз – загальний обсяг інформації, яка є в розпорядженні особи, що ухвалює рішення.

Обсяг інформації [14, 15] може розраховуватися кількістю документів або ж у стандартних одиницях, взятих для вимірювання кількості інформації: байт, Кбайт, Мбайт тощо.

Ефективність пошуку інформації перебуває у прямо пропорційній залежності з повнотою пошуку і обернено пропорційній – з похибкою пошуку, тобто ефективність пошуку зростає зі збільшенням показника повноти і зменшенням показника похибки. Однак збільшення повноти пошуку, а відповідно і його ефективності призводить до зростання вартості інформації, тому необхідно знайти значення повноти пошуку, яке б задовольняло особу, що ухвалює рішення, і витрати на його досягнення не повинні перевищувати граничну вартість інформації.

Накопичення інформації є доцільним до того часу, доки витрати на її одержання не перевищують очікувані вигоди від володіння нею.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал