Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Експлуатаційні показники місцевої роботи


Показники Позначення Варіант 1 Варіант 2
Вагоно-години простою на дільниці Σ nt пр    
Вагоно-години простою на кінцевих станціях дільниці під накопиченням Σ nt нак    
Пробіг збірних поїздів, п-км Σ NL зб    
Пробіг вивізних поїздів, п-км Σ NL вив    
Середній склад збірного поїзда, ваг m зб    
Середній склад вивізного поїзда, ваг m вив    
Середня дільнична швидкість збірних поїздів, км/год V дзб    
Середня дільнична швидкість вивізних поїздів, км/год V двив    
Маневрові локомотиво-години на кінцевих станціях Σ T ман    
Простій місцевого вагона, год t м    
Простій місцевого вагона з однією вантажною операцією, год t ван    

1.6.2 Техніко-економічне порівняння варіантів організації місцевої роботи на дільниці

Оскільки капіталовкладення по варіантах одноетапні, а експлуатаційні витрати не змінюються у часі, то економічна ефективність може бути визначена по сумі річних приведених витрат. При цьому найкращим з економічної точки зору являється варіант, який забезпечує мінімальні приведені витрати:

 

 

де Е – річні експлуатаційні витрати, грн.;

К – капітальні вкладення по варіантах, грн.;

Є н – нормативний коефіцієнт приведення капітальних вкладень до експлуатаційних витрат (Є н=0, 1).

Експлуатаційні витрати складаються з витрат, що пов’язані з пересуванням поїздів по дільниці, маневровою роботою та простоєм вагонів на кінцевих та проміжних станціях дільниці:

 

 

Річні витрати, пов’язані з пересуванням поїздів, можна визначити як:

 

 

де Σ NL – сумарні поїздо-кілометри пробігу поїздів по варіантах;

C п-км – вартість одного поїздо-кілометра, грн.

При техніко-економічному обґрунтуванні заходів, які пов’язані з покращенням експлуатаційної роботи визначаються витрати, які приходяться на визначений вимірник роботи рухомого складу. При цьому визначається не повна величина експлуатаційних витрат, а частина, безпосередньо пов’язана з даним видом пробігу рухомого складу.

Необхідно визначити собівартість одного поїздо-кілометра C п-км збірних (вивізних) поїздів по варіантам. Для цього використовується метод розрахункових параметрів (табл. 1.6).

Таблиця 1.6


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал