Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Техніко-економічні показники варіантів місцевої роботи на дільниці К-О


Показники Варіант 1 Варіант 2
Витрати на пересування поїздів    
Витрати на маневрову роботу    
Витрати, пов’язані з простоєм вагонів    
Загальні експлуатаційні витрати    
Капітальні вкладення в парк вагонів    
Капітальні вкладення в парк поїзних локомотивів    
Капітальні вкладення в парк маневрових локомотивів    
Загальні капітальні вкладення    
Приведені річні витрати    

 

Після розрахунків необхідно зробити загальний висновок, в якому вказати, який варіант організації місцевої роботи на розрахунковій дільниці приймається в подальшому при побудові графіку руху поїздів.

Для дільниць, де детальна технологія місцевої роботи не розробляється, необхідно визначити принципову схему прокладання збірних поїздів та при необхідності їх кількість по напрямках. Прийняті схеми використовуються в подальшому при побудові графіків руху поїздів на дільницях дирекції.


2 РОЗРОБКА ТА СКЛАДАННЯ ГРАФІКУ РУХУ ПОЇЗДІВ

Графік руху поїздів являється основою організації руху поїздів на залізниці. Він об’єднує в єдине ціле роботу станцій, локомотивних депо, тягових підстанцій, пунктів огляду та ремонту вагонів, дистанцій колії, сигналізації та зв’язку та інших підрозділів залізниці, пов’язаних із рухом поїздів, забезпечуючи їх злагоджену роботу.

Графіком руху встановлюється час прибуття, відправлення або безупинного проходження поїздів по кожному роздільному пункту, час слідування кожного поїзда по перегонах, тривалість знаходження локомотивів на станціях основного та оборотного депо. По графіку руху можуть бути визначені важливі показники руху та використання рухомого складу.

Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України графік руху поїздів повинен забезпечувати:

− задоволення потреб у перевезенні пасажирів і вантажів;

− безпеку руху поїздів;

− найбільш ефективне використання пропускної та провізної спроможності дільниць і переробної спроможності станцій;

− раціональне використання рухомого складу;

− дотримання встановленої тривалості безперервної роботи локомотивних бригад;

− можливість виконання робіт із поточного утримання та ремонту колії, споруд, пристроїв СЦБ, зв’язку й електропостачання за безумовним дотриманням вимог охорони праці.

Для побудови графіку руху поїздів необхідно виконати розрахунки його елементів, а також перевірити пропускну спроможність дільниць.

2.1 Розрахунок елементів графіку руху поїздів

При складанні графіків руху поїздів повинні виконуватися нормативи, які регламентують швидкості руху поїздів по перегонах і станціях, порядок і тривалість виконання операцій по прийому, відправленню та проходженню поїздів по станціях. Ці нормативи отримали назву елементів графіку.

До основних елементів графіку руху належать:

− перегінні часи ходу поїздів;

− норми стоянки поїздів на дільничних і сортувальних станціях для виконання технічних операцій;

− час стоянки на проміжних станціях;

− станційні інтервали – розрахункові інтервали часу між поїздами під час приймання, відправлення та проходження їх через роздільні пункти;

− інтервали між поїздами на дільницях (перегонах);

− норми знаходження локомотивів на станціях основного й оборотного депо;

− норми пробігу поїздів між технічними та комерційними оглядами (гарантійні плечі), плечі обслуговування локомотивів і локомотивних бригад.

2.2 Розрахунок станційних і міжпоїзних інтервалів

На величину станційних і міжпоїзних інтервалів впливають:

– технічне оснащення прилягаючих ділянок (кількість головних колій, засобу сигналізації й зв'язку);

– план і профіль підходів;

– серії поїзних локомотивів, що обслуговують вантажні й пасажирські поїзди;

– категорія поїзду, його вага, довжина та швидкість руху;

– припустима швидкість руху потягів;

– спосіб управління стрілками та сигналами на станціях;

– тип стрілочних переводів;

– взаємне розташування колій, парків, розміщення сигналів, стрілочних постів і службового приміщення ДСП;

– довжина станційних колій;

– порядок пропуску поїздів через роздільний пункт (із зупинкою або без зупинки);

– установлений порядок видачі машиністові локомотива дозволу на право заняття перегону.

Необхідно розрахувати станційні та міжпоїзні інтервали, які потрібні для побудови графіків руху поїздів на дільницях дирекції згідно їх технічного обладнання. Методика розрахунків викладена в [5]. У відповідності з цією методикою необхідно: дати визначення інтервалів і привести детальний розрахунок їх в залежності від заданих на дільницях засобів зв’язку та управління стрілками та сигналами на станціях.

Значення розрахункової швидкості руху поїзда на керівному підйомі в залежності від серії поїзного локомотиву для визначення міжпоїзного інтервалу наведені в табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал