Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ГИГРОМЕТР, ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ


Метеорологиялық гигрометр шаштан, шкалалық пластинасы бар рамадан тұрады. Шаштың жоғарғы ұшы бұралмалы винтқа, төменгі ұшы салмақшасы бар стрелкаға бекітілген. Салмақша шашты керіп тұрады.Стрелка шаш пен салмақшаның әсерімен шкала бойымен қозғалады. Шкала 0ден 100%-ға дейін 100болікке болінген. Олшеу дәлдігі 1%. Шкала боліктері біркелкі емес, ылғалдылықтың томенгі мәндерінде үлкендеу де, жоғарғы мәндерінде кішілеу. Себебі ауа ылғалдылығы оскен сайын шаштың ұзару жылдамдығы томендейді. Ауа ылғалдылығы оскенде шаш ұзарады да стрелка салмақтың әсерімен оң жаққа қозғалады, ал шаш қысқарғанда стрелканы солға тартады. Гигрометр -50градус пен +50градус аралығында қолданылады. Шашты гигрометр психрометрлік будкада, құрғақ және ылғал термометрлердің ортасындағы штативке бекітіледі.Гигрометр корсеткіші, ауа температурасы анықталғаннан кейін олшенеді. Оның мәні ТМ-9 графигі (кестесі) бойынша түзетіледі. ТМ-9 кестесі, тұрақты аяз орнағанға дейін 1-1,5 ай ішінде психрометр мен гигрометр бойынша анықталған салыстырмалы ылғалдылық мәндерін екі координата осьтеріне түсіріп( абсиссаға гигрометрдікі, ординатаға психрометрдікі), олардың қиылысу нүктелерін анықтау арқылы жасалады. Егер аспаптар дұрыс жұмыс істеп тұрса анықталған нүктелер жіңішке сызық бойына жақын түседі. Бұл анықталған сызық түзетуші болып табылады

53.Гигрогроф, оның жұмыс істеу принципі.

Гигрометрлiк әдiс. Салқын маусымда ауа температурасы минус 10 0С-дан төмен кезеңде шашты гигрометр ауа ылғалдылығын өлшейтiн негiзгi аспап болып саналады. Шашты гигрометрдiң жұмыс iстеу принципi адам шашының капилляр ойшықтарында су буының конденсациялануы қасиетiне негiзделген. Ауа ылғалдылығы өскенде капилляр ойшықтардағы су менискiсi беткейiнiң ойыстығы азаяды да шаш ұзара бастайды, яғни ойшықтарға су толады. Бұл ұзару салыстырмалы ылғалдылықтың логарифмiне тiке пропорционал болады. Салыстырмалы ылғалдылық 0 ден 100 %-ға өскенде шаш 2,5 %-ға ұзарады және оның ұзаруы бiркелкi емес, яғни төменгi ылғалдылықта шаш жылдамырақ ұзарады, ылғалдылық өскен сайын ұзару мәнi азая бередi. Әртүрлi шаштың ұлғаю мүмкiндiгi әрқалай болатындықтан, шаш iрiктелiп алынады да арнайы химиялық және механикалық өңдеуден өткiзiледi. Гигрометр минус 50 0С мен плюс 50 0С аралығында қолданылады. Гигрограф. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын үздiксiз тiркеп отыру үшiн шашты гигрограф қолданылады. М-21 гигрографының сезiмтал элементi ретiнде кронштейнге керiлген шаш бумасы пайдаланылады. Шаш бумасының ортасына iлгешек кигiзiлiп арнайы механизмдi рычагтар жүйесi арқылы стрелкамен байланыстырылады. Стрелканың басына сия тамшысын ұстап тұратын ұш кигiзiлген. Ауа ылғалдылығы өзгергенде шаш ұзындығы да өзгередi, нәтижесiнде стрелка сағаттық механизмi бар барабанға кигiзiлген қағаз лента бойымен қозғалады. Лента бетiнде уақыт (вертикальдi сызық) және ылғалдылық (горизонтальдi сызық) диаграммасы бар. Ылғалдылықтың бөлiм бағасы 1 %, уақыттiкi - 15 минут. Сиялы ұшы бар стрелка ауа ылғалдылығы мәнiн лента бетiне тiркеп сызып отырады. Лента бекiтiлген барабан өз осiмен бiр айналымды 24 сағатта жасайды. Лента тәулiгiне бiр рет (13 сағат шамасында) ауыстырылып отырылады. Әрбiр бақылау мерзiмiнде бақылаушы арнайы бiлтенi басып лента бетiне белгi салады. Гигрограф минус 45 0С пен 55 0С аралығында қолданылады.

54. Третьяков жауын шашын өлшегіші- екі жауын жинағыш ыдыстан, желқаққыштан жіне өлшегіш стаканнан тұрады. Жауынжинағыш ыдыстың қабылдау ауданы 200 см2, биіктігі 40 см болады. Желмен үрленіп және буланып кетпес үшін ыдыстың іщіне конусты диафрагма жапсырылады. Оған жазғы маусымда воронка кигізіледі. Жауын шашын ыдыстан қалпақшасы бар шүмек арқылы құйылып алынады. Шүмектің қалпақшасы ыдысқа шынжырмен бекітілген. Ыдыс бағанға бекітілген тағанға отырғызылады. Ыдыстың беткі ернеуі жерден екі метр биік орналасады. Жауын өлшегіштің желқаққышы бір біріне шынжыр ме жалғасқан он алты трпеция сипатты иілген планкадан тұрады. Бұл жеқаққыш ыдыстың айналасында болатын иірімін өшіреді. Жауын мөлшері біздің айиақта тәулігіне екі рет тангы сегіз және кешкі сегіз сағатқа жақын бақылау мерзімдерінде өлшенеді. Станциядағы жауын жинағыш ыдыс қақпақпен жабылып метеоалаңға апарылады да, ондағы ыдыспен ауыстырылады.Ауыстырылған ыдысқа қақпақ кигізіліп метеокабинетке әкелінеді де, оның ішіндегіжанбыр суы өлшегіш стаканға құйылып өлшенеді. Өлшегіш стаканда 100 бөлім сызығы бар. Шкаланың бөлім бағасы 2 см3 қа тең. Ол 200см2 қабылдау ауданына сәйкестенгенде 0,1 мм су бағанына тең болады, яғни шкаланың 1 бөлімі 0,1 ммге,10 бөлімі 1мм ге тең. Қатты күйдегі жауынды әдейі ысытып ерітуге болмайды,ол булануға әкеп соғады.Өлшенгенжауын мөлшері арнайы тұзету енгізілгеннен кейін КМ-1 кітапшасына еггізіледі. Жауын суының жауынжинағыш ыдысқа жағылуына байланысты енгізілетін аспаптық тұзету мәндері мынадай:мөлшері 0,1мм ден жоғарғы қатты жауын үшін -+ 0,1mм мөлшері 0,1 ммге дейінгі сұйық жіне аралас жауын үшін -+ 0,1 мм, ал мөлшері 0,1 мм ден жоғары болса -+0,2 мм егер суйық жауын мөлшері 25 бөлім, яғни 2,5мм болса оған +0,2 мм түзету енгізіліп, барлығы 2,7мм болады да кітапшаға былай жазылады

25/25 0,2 2,7


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал