Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 2. Тема: Mathcad. Обчислення та типи даних.


 

План:

 1. Задання змінних та функцій.
 2. Проведення чисельних розрахунків.
 3. Символьні розрахунки.
 4. Оператори.
 5. Керування обчисленнями.
 6. Математичні константи.
 7. Системні змінні.

 

 1. Задання змінних та функцій.

Задання змінних.

Змінна – це поіменований об’єкт даних. Для того, щоб визначити змінну потрібно виконати таку послідовність дій:

 1. Наберіть ім’я змінної.

Слід пам’ятати:

- Mathcad сприймає нижній і верхній реєстр однієї літери, як різні літери.

- Ім’я не може починатися з цифри, символів штриха, підкреслювання, процента.

- Не може містити пропусків, арифметичних чи будь-яких інших операторів.

- Всі літери імені повинні мати одинаковий стиль і шрифт.

 1. Введіть оператор присвоєння. « := ».

Ввести цей символ можна вручну, з панелі, або за допомогою гарячих клавіш Shift+; .

 1. На місце чорного маркера, що з’явився справа від оператора присвоєння, введіть значення вашої змінної.

Значення змінної може бути визначено як число, матриця, або рядок.

Наприклад: х:=12; у:= ; k:= f:= ; M:= ; String:=” Mathcad ”.

Коли ми визначаємо змінну типу рядок, ми беремо її значення в лапки. Значення змінної в Mathcad можна перевизначати (надавати їй в процесі розв’язку іншого значення). Для цього операцію нового присвоєння потрібно провести нижче або правіше старого присвоєння.

Якщо нам потрібно роздрукувати документ уникнувши знака присвоєння(:=), ми можемо замінити його (умовно) простим дорівнює(=). Для цього, у випадку, коли нам потрібно замінити один знак, ми його виділяємо і обираємо в контекстному меню View Definition As(вигляд присвоєння). Переставляємо відмітку з пункту Colon Equal (рівність з двокрапкою) в пункт Equal (рівність). Для того, щоб змінити вигляд знака присвоєння у всьому документі потрібно виконати команду: Tools (Інструменти)® Worksheet Options (Опції документа) ® Display (відображення) ® Definition (визначення)® Equal (=).

Задання функцій.

Функції в Mathcad поділяються на 2 групи:

- функції користувача

- вбудовані функції

Задання функцій користувача:

 1. Вводимо ім’я функції
 2. Після імені функції ставимо круглі дужки, в яких перераховуємо всі змінні, від яких залежить дана функція
 
 1. Ставимо оператор присвоєння
 1. Справа від присвоєння задаємо вид функції. У задання функції можуть входити як змінні, так і інші вбудовані функції або функції користувача.

Наприклад:

 

Змінні можуть мати розмірності, тоді при роботі з ними результат теж має розмірність. Для присвоєння з такими змінними використовується знак .

Після задання значення змінної вводимо знак множення "*" та задаємо розмірність INSETR>UNIT>dimensionless.

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал