Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні засади юридичної відповідальності бухгалтера.


Юридична відповідальність- це правовий засіб забезпечення адекватної поведінки бухгалтерів

Форми юрид. відповідальності:

-позитивна(перспективна)- коли сумлінно виконують свої обов’язки

-негативна(ретроспективна)-відносини між державою і правопорушником:

· Матеріальна(регулюється кодексом законів про працю)

· Кримінальна(кримінальним кодексом)

· Адміністративна(кодексом про адміністративні порушення)

· Дисциплінарна(кодексом законів про працю)

· Цивільно-правова

Матеріальн а- юрид. відповідальність яка полягає у двосторонніх взаємних зобов’язаннях як найманого працівника так і власника відкодування винною стороною шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов’язків у визначеному законодавством порядку.

Випадки притягнення бухгалтера до матеріальної відповідальності:

-бухгалтер-касир

-якщо майно та інші цінності одержані бухгалтером під звіт за разовою довіреністю

-якщо шкоду завдано діями бухгалтера, які мають ознаки діяльності переслідуваних у кримінальному порядку(навмисна шкода)

-шкоду завдано бухгалтером в нетверезому стані

-шкоду завдано не при виконанні трудових обовязків

Дисциплінарна- вид юрид. відповідальності, яка полягає у застосуванні до працівника конкретних заходів стягнення за вчинені ним правопорушення(дисциплінарний проступок)

Причини притягнення:

-неправильне ведення обліку

-несвоєчасне проведення перевірок, документальних ревізій

-складання недостовірної фін.звітності з вини бухгалтера

-порушення строків податкової звітності

-прогул

Адміністративна - вид юрид. відп. за здійснення громадського адмін. правопорушення

Причини притягнення:

-відсутність або ведення податкових розрахунків не відповідно до законодавства

-неподання фін. звітності

-приховування /заниження фонду оплати праці

-внесення неправдивих даних до фін. Звітності

-несвоєчасне/неякісне проведення інвентаризації

Кримінальна- вид юр.відп. сутність якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин державного примусу у формі покарання

Причини притягнення:

-розголошення комерц. Таємниці

-незаконні дії з документами

-службове підроблення

-одержання/давання/провокація хабарів

-порушення антимонопольного законодавства

-фіктивне банкрутство, доведення підприємства до банкрутства

-зловживання владою/посадовим становищемmylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал