Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості організації робочого місця бухгалтера.


Фактори, які формують умови праці облікових працівників, поділяються на фізіологічні та соціально-психологічні.

До фізіологічних належать фактори, які впливають на організацію робочої зони бухгалтерської служби, де розташований певний підрозділ, та робочого місця кожного працівника. Правильна організація робочого місця дозволить обліковим працівникам раціонально виконувати свої функції, підтримувати високу працездатність і гарний робочий настрій.

Для уникнення шуму в робочому приміщенні бухгалтерської служби доцільно розміщувати облікових працівників групами в окремих кімнатах. Робоче місце головного бухгалтера рекомендується обладнати в окремій кімнаті, оскільки його робота пов'язана з частим прийманням відвідувачів.

Службове приміщення бухгалтерської служби повинно добре опалюватися, провітрюватися та освітлюватися. Освітлення приміщень може бути природним і штучним. Найбільш сприятливим для зору та підвищення продуктивності є чергування природного

освітлення зі штучним. Для кращого використання природного чи штучного освітлення робоче місце слід розташовувати так, щоб світло на робочий стіл падало спереду або з лівого боку (якщо лівша - з правого).

На ефективність праці впливає колір приміщення, оскільки це визначає емоційний стан і працездатність людини. Яскравість кольору може впливати на емоції людини. Наприклад, світлі кольори викликають відчуття легкості, свободи, піднесення, темні – відчуття занепокоєння.

Службове приміщення бухгалтерської служби має бути обладнане засобами зв'язку, а також необхідною кількістю пересувних або стінних шаф для зберігання поточного архіву й довідкових матеріалів, особистих речей працівників. Робоче місце повинне мати таке обладнання: стіл, стілець, письмове приладдя, електронно-обчислювальну машину.

До соціально-психологічних факторів належать: настрій працівників, згуртованість колективу, сумісність працівників, відносини між членами колективу, психологічний клімат, колективна думка й традиції колективу.

На настрій, самопочуття та ефективність роботи облікових працівників впливає головний бухгалтер. Він повинен бути об'єктивним у ставленні до підлеглих, відповідальним, вимогливим до себе і підлеглих, мати витримку і темперамент, вміння визнавати свої помилки, вміти об'єднати колектив і підтримати творчу ініціативу підлеглих. Зауваження головного бухгалтера повинні бути справедливими, не принижувати гідність працівників. Стосунки працівників повинні ґрунтуватися на об'єктивності, доброзичливості, взаємодопомозі, глибокій повазі до кожного члена колективу, турботі про молодих співробітників. Неприязні стосунки між працівниками можуть значно понизити працездатність колективу, в той час як доброзичлива атмосфера сприяє підвищенню продуктивності праці. На стосунки в колективі також впливає добросовісність виконання

дорученої роботи. Несвоєчасне та неякісне виконання роботи одним працівником збільшує навантаження на інших, що, відповідно, погіршує стосунки між працівниками.

Специфіка роботи облікових працівників, постійне спілкування з людьми мають великий нервово-емоційний вплив. Тому в режимі робочого дня слід передбачати чергування праці і відпочинку, щоб звести втому до мінімуму.

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал