Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Умова роботи


Нестерук Антон

Варіант 17

Лабораторна робота №3

Моделювання загальнообмінної вентиляції

В ТОУ тваринницька ферма

 

Мета роботи: створенні математичної моделі вентиляції на фермі із складання матеріального балансу шкідливих речовин у приміщенні ферми.

Хід роботи

Підтримання санітарно-гігієнічних норм повітряного середовища в тваринницькій фермі не можливі без організації загально обмінної вентиляції. При створенні математичної моделі вентиляції на фермі почнемо із складання матеріального балансу шкідливих речовин у приміщенні ферми. Важливим чинником цього є витрати повітря, які поступають в приміщення ферми для вентиляції. Цей параметр використовується не тільки по каналу регулювання температури, а й по каналу регулювання чистоти повітря в приміщенні. І тут він є параметром керування. Витрати повітря розраховуються в залежності від багатьох шкідливих факторів, які поступають у повітря: вологи, вуглекислого газу, метану та ін., але для регулювання вибирають той чинник, який дає найбільше значення повітрообміну. Таким параметром ми виберемо вологовміст повітря в приміщенні. Рівняння, яке описує баланс вологи в повітрі приміщення (див. рис. 3.1), має вигляд:

 

Рис. 1. Схема потоків вологи в повітрі на тваринницькій фермі

 

Wv +Wt – Ww = 0,

Умова роботи

Розглянемо приклад виконання завдання. Технологічний об’єкт управління, ферма великої рогатої худоби має об’єм будівлі Vp = 7200 м3. На фермі утримується n = 410 корів. Середнє вологовиділення однієї тварини складе w = 0,41 кг/год.

Вологовміст зовнішнього повітря складає dz = 2,5 г/кг сухого повітря. Вологовміст повітря в приміщенні має бути dp = 8,5 г/кг. Густина повітря rр = 1,293 кг/м3

Визначити потужність вентиляційного пристрою, необхідного для підтримання заданої вологості в приміщенні, а також постійну часу зміни вологи даного ТОУ, реальний час досягнення заданого вологовмісту в приміщенні, а також, на скільки збільшаться витрати повітря на вентиляцію приміщення, якщо вміст вологи на вулиці зросте на 1 г/кг сухого повітря.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал