Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ АБО УСТАНОВІ


 

Власник створює на підприємстві службу охорони праці. Типове положення про цю службу затверджується Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки (Держнагляд України).

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства й прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. Фахівці з охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписання щодо усунення наявних недоліків, одержувати від їх необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, припиняти роботі виробництва, ділянок, машин, механізмів, що створюють загрозу життю або здоров'я працюючих; направляти керівникові підприємства подання про залучення до відповідальності працівників, які порушують вимоги по охороні праці. Приписання фахівця з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства.

Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків постійно контролює дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, у т.ч. і під час проведення адміністративно-суспільного контролю в складі відповідної комісії.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

 

Метою роботи є вивчення функцій і завдань служби з охорони праці на підприємстві або в установі.

Завдання до роботи:

2.1. Ознайомитися з методикою розрахунку чисельності служби охорони праці та визначення площі приміщення, яка необхідна для її розміщення (Додаток 2.1).

2.2. Виконати розрахунок чисельності служби охорони праці відповідно до варіанту, приведеного в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку

Варіант Умова
Розрахувати чисельність працівників та площу приміщення служби охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що всього працює 1700 чоловік на підприємстві, працівників, які працюють зі шкідливими речовинами і на роботах підвищеної небезпеки, немає.
Розрахувати чисельність працівників та площу приміщення служби охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що всього працює 3800 чоловік на підприємстві, 170 чоловік працює зі шкідливими речовинами і 150 - на роботах підвищеної небезпеки.
Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці об’єднань підприємств, якщо відомо, що об’єднання налічує 13 підприємств, які мають чисельність більше 150 чоловік, підприємств шкідливим виробництвом та підвищеної небезпеки - 6.
Розрахувати чисельність працівників та площу приміщення служби охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що всього працює 4100 чоловік на підприємстві, 250 чоловік працює зі шкідливими речовинами і 120 - на роботах підвищеної небезпеки.
Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці об’єднань підприємств (Корпорація, створена не за галузевим принципом), якщо відомо, що об’єднання налічує 25 підприємств, які мають чисельність більше 150 чоловік, підприємств шкідливим виробництвом та підвищеної небезпеки - немає.
Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці об’єднань підприємств (Корпорація транспортних перевезень), якщо відомо, що об’єднання налічує 21 підприємств, які мають чисельність більше 150 чоловік, підприємств шкідливим виробництвом та підвищеної небезпеки - 13.
Розрахувати чисельність працівників та площу приміщення служби охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що всього працює 3300 чоловік на підприємстві, працівників, які працюють зі шкідливими речовинами і на роботах підвищеної небезпеки, немає.
Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці об’єднань підприємств (Управління культури), якщо відомо, що об’єднання налічує 38 підприємств, які мають чисельність більше 150 чоловік, підприємств шкідливим виробництвом та підвищеної небезпеки - 22.
Розрахувати чисельність працівників та площу приміщення служби охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що всього працює 5500 чоловік на підприємстві, 400 чоловік працює зі шкідливими речовинами і 265 - на роботах підвищеної небезпеки.
Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці об’єднань підприємств (Державний комітет), якщо відомо, що об’єднання налічує 11 підприємств, які мають чисельність більше 150 чоловік, підприємств шкідливим виробництвом та підвищеної небезпеки - немає.

 

2.3. Перейти на офіційний Web-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua). Перейти на посилання " Зв’язки з громадськість та ЗМІ" - " Громадське обговорення»- " 2010".

2.4. Завантажити документ " Проект Тимчасового Положення " Про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу, установи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту"

2.5. Ознайомитися з розділом ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Які служби можуть створюватися з метою створення безпечних і нешкідливих умов проведення навчально-виховного процесу в закладі?

 

 

Назва служби Відповідно документу Ким і коли прийнятий
     
     
     
     

 

2.6. Ознайомитися з розділом ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ОП, БЖД. Визначте відповідність

  Кількість працівників на підприємстві     Кількість працівників служби ОП і БЖД
До 20   А Працівник за сумісництвом
20-50   Б 7 осіб (інженер з охорони праці та 4 особи за сумісництвом)
51-100   В 3 особи (інженер з охорони праці та 2 особи за сумісництвом
101-300   Г 5 осіб (інженер з охорони праці та 3 особи за сумісництвом)
Понад 300   Д Призначається відповідальний

 

2.7. Ознайомитися з розділом ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ОП, БЖД ЗАКЛАДУ

Служба ОП, БЖД виконує такі основні функції: Служба ОП, БЖД організує: Служба ОП, БЖД бере участь у:
     

 

Розподіліть функції у таблицю:

1. забезпечення учасників навчально-виховного процесу правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2. сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

3. опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в закладі;

4. роботу методичного кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці та навчання шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

5. проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці, безпеки життєдіяльності – консультує учасників навчально-виховного процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

6. підготовку статистичних звітів закладу з питань безпеки життєдіяльності;

7. складає разом з структурними підрозділами закладу комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та навчання, а також розробляє розділ " Охорона праці, безпека життєдіяльності" у колективному договорі;

8. проводить для працівників закладу вступний інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

9. паспортизацію навчальних кабінетів, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

10. облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

11. розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу;

12. проведенні адміністративно-громадського контролю з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

13. роботі постійно діючої комісії з уведення в дію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

14. розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;

15. допомогу комісії з питань охорони праці закладу в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;

16. підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

17. розслідуванні нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу;

18. роботі комісії з питань охорони праці закладу;

19. роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

 

2.8. Ознайомитися з розділом ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЖД. Допишіть речення

Служба ОП, БЖД надає методичну допомогу___________________________

__________________________________________________________________

Служба ОП, БЖД готує проекти ______________________________________

__________________________________________________________________

Служба ОП, БЖД вивчає і узагальнює факти ___________________________

__________________________________________________________________

Служба ОП, БЖД розглядає _________________________________________

__________________________________________________________________

2.9. При аналізі документації перевірки, своєчасності перевірки обладнання та засобів захисту в закладі виявлено відсутність акту-випробування спортивних снарядів і обладнання. Складіть припис (Додаток 2.2).

Які ще документи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності повинні бути в навчальному закладі

2.10. Зробити висновки по роботі.

Контрольні питання.

1. Дайте характеристику системі управління охорони праці (СУОП).

2. Охарактеризуйте організацію службу охорони праці на підприємстві.

3. Функції служби охорони праці.

4. Які обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) ви знаєте?

5. Які права мають спеціалісти служби охорони праці?

6. Як проводяться обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій?

7. Як проводиться навчання з питань охорони праці?


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал