Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рекомендації до виконання


В Україні розробляються нормативні акти з охорони праці, які невдовзі мають замінити систему стандартів безпеки праці, розроблену ще за часів СРСР, і які ще частково діють.

Система стандартів безпеки праці (ССБП) є комплексом взаємопов'язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Діючі ГОСТ мають п'ять класифікаційних груп, яким, відповідно, надано такий шифр (шифр підсистеми):

1. Організаційно-методичні стандарти − 0.

2. Стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів − 1.

3. Стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання − 2.

4. Стандарти вимог безпеки до виробничих процесів − 3.

5. Стандарти вимог до засобів захисту працюючих − 4.

Умовні позначення мають такий вигляд, наприклад: ГОСТ 12.1.005−88. ГОСТ − Межгосударственный стандарт (у зв'язку з тим, що стандарти не перекладали українською мовою, вживається російська абревіатура);

12 − стандарти безпеки праці;

1 − шифр підсистеми;

005 − порядковий номер стандарту;

88 − рік затвердження або перегляду стандарту.

Стандарти ССБП підсистеми „0,2,3,4” можуть бути державними, галузевими і республіканськими, а підсистеми „0” також і стандартами підприємств (об'єднань). Галузеві і республіканські стандарти встановлюють вимоги, норми і правила відповідно до державних з урахуванням особливостей безпеки праці в галузі або республіці. Стандарти підсистеми „1”, як правило, мають бути державними.

В Україні затверджено положення про створення державних нормативних актів з охорони праці − ДНАОП.

ДНАОП - це норми, інструкції, вказівки та інші види державних нормативних актів з охорони праці. Вони обов'язкові для виконання і дотримання усіма підприємствами та установами, для яких розроблені.

ДНАОП можуть бути міжгалузевими та галузевими. Розробляються під керівництвом і за участю фахівців Держнаглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та органів Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС. Затверджені державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) включається до державного реєстру, який ведеться Держнаглядохоронпраці.

Державні нормативні акти з охорони праці кодуються.

 

Для міжгалузевих нормативних актів

ДНАОП 0.03 3. назва документа

 

Шифр державних органів Вид державних нормативних актів
0.00 − Держнаглядохоронпраці 1 − Правила
0.01 − Пожежна безпека (МВС) 2 − Стандарти
0.02 − Безпека руху (МВС) 3 − Норми
0.03 − Міністерство охорони здоров’я 4 − Положення, статути
0.04 − Держатомнагляд 5 − Інструкції, керівництва, вказівки
0.05 − Міністерство праці України 6 − Рекомендації, вимоги
0.06 − Держстандарт 7 − Технічні умови безпеки
0.07 − Мінбудархітектура 8 − Переліки та ін.

 

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал