:æ, æ , æ

æ ,

ææ - :

ææ

æ ,

- .

 

,

æ ææ,

æ , , æ,

æ

æ æ ææ,

ææ æ ææ æ.

 

æ æ

æ,

æ, æææ.

ææ æ

æææ æ

æ æ ææ.

 

æææ

æææ -æ,

æ æ.

, ,

, æ æ.

æ ææ æ!

 

, æ æ

æ ,

, , æ.

æ ææ,

,

æ, æææ, .

 

æ æ

Ææ æ æ,

- ææ ææ:

æ,

ææ...

 

æ, æ , æ

æ ,

ææ - :

ææ

æ ,

- .

 

æ

ææ æ,

æ !

ææ

æ æ

æ æ æ.

æ æ,

æ,

æ æ:

æ æ æ.

ææ æ

æ.

ææ æ,

ææ .

 

æ æ æ ?

, .

æ

, .

Æ æææ

ææ æ,

ææ ææ ?!

 

æ, æ

æ ;

æ æ æ,

æ æ .

æ æ:

æ- æ ,- æ

...

 

æ !

æ, , æ ,

æ ææ æ ,

ææ æ ...

, ææ æææ

æ, æ, æ

ææ ,

.mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.007 .)