Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трудова кижка


Вступ

 

1. Трудова кижка. 4

1.1 ВИТЯГ ІЗ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ.. 6

1.2 Дублікат трудової книжки. 11

1.3 Облік та реєстрація трудових книжок. 13

2.1-2.3 Порядок створення акта про списання бланків трудових книжок і бланків укладок до трудових книжок, заповнення форми обліку трудових книжок і вкладок до них, заповнення витягу з трудової книжки оформленного трафаретному бланку за допомогою текстового редоктора MS WORD. 20

 

Вступ

Тема даної курсової роботи “Трудова книжка”. Актуальність досліджуваної

теми пояснюється, в першу чергу тим, що трудова книжка виступає

своєрідним “паспортом” працівника. Власне, вона є тим документом, який

підтверджує трудовий стаж особи, дає їй право в майбутньому отримувати

від держави винагороду в пенсійний період за свій трудовий стаж.

 

Отже, це основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи.

Тому трудовим книжкам, зокрема точному заповненню їх, приділяють

особливу увагу. Порядок заповнення трудових книжок та вкладок до них,

обліку їх та видачі в разі звільнення чи втрати тощо регламентує

“Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в

установах та організаціях”. Правильність заповнення трудової книжки може

гарантувати безпроблемне оформлення на пенсію та отримання відповідної

винагороди за набутий стаж. Якщо ж трудові книжки ведуться не вірно

згідно інструкцій та інших вимог, все це ускладнює облік трудового стажу

і, відповідно, нарахування пенсій в майбутньому.

 

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на

підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної

особи понад п'ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками

(власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних

і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо

вони підлягають державному соціальному страхуванню.

 

Трудових книжок не мають громадяни-підприємці, ті, хто використовує

працю фізичних осіб на умовах найму, і ті, котрі займаються

індивідуальною підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній

власності фізичної особи та виключно її праці.

 

Не ведуться трудові книжки на працівників, які працюють за укладеними

цивільно-правовими договорами для виконання певних обсягів робіт.

 

Запис у трудових книжках щодо безперервного стажу роботи на теперішній

час втратив чинність (крім випадків щодо обчислення стажу державної

служби для визначення грошової винагороди).

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України, трудова книжка є

основним документом про трудову діяльність працівника.

 

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на

підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять

днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при

умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

 

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не

пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки

заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи вроботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягненнядо неї не заносяться. В даній курсовій роботі плануємо розглянути такі питання: загальнепоняття трудової книжки, її функції та завдання, порядок веденнятрудових книжок, умови зберігання та обліку трудових книжок, розрахункиза трудові книжки тощо. Гадаємо, що розгляд саме цих питань дасть змогурозкрити загальну тему курсової роботи. Під час написання роботи були використані різноманітнінормативно-правові акти, періодичні видання та підручники з трудовогоправа. Основними методами дослідження при розкритті обраної теми були: літературний метод, метод порівняння, аналіз, синтез та методузагальнення.

 

 

Трудова кижка

Трудова книжка — основний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення загального стажу, без переривного стажу, а також спеціального стажу.

Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється працівниками відділу кадрів у п'ятиденний термін. До неї заносяться відомості про трудову діяльність, переміщення, звільнення, заохочення працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації понад 5 днів, а також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. Зразок трудової книжки встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 301.

Зберігається трудова книжка у відділі кадрів фірми, підприємства, установи, де її власник працює, і повертається йому у зв'язку зі звільненням, виходом на пенсію. Працівник має право взяти трудову книжку з відділу кадрів на деякий час за заявою. Якщо власник втрачає її, то дублікат видається за останнім місцем роботи на основі особової справи працівника.

Трудові книжки оформляються на всіх працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, включаючи осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, установ, селянських (фермерських господарств), сезонних і тимчасових працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Трудові книжки не оформлюються на працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах трудового договору у підприємців, що не є юридичними особами, а також працівників, які працюють в окремих громадян з їх обслуговування (домашні робітники, няньки, водії, охоронці та ін.)

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал