Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дұрыс жауаптың кілті


Дұрыс жауап (A, B, C, D, E) Дұрыс жауап (A, B, C, D, E)
С D
В В
А D
В В
В Е
А D
В С
С D
С Е
В С

Курс бойынша емтихан сұрақтары

1. Диалектология пәні, зерттеу нысаны және салалары

2. Диалект, говор (сөйленіс), подговор, наречие сөздерінің айырмашылығы мен ұқсастықтары

3. Сөздік және дыбыстық диалектілер

4. Диалектизмнің негізгі белгілері

5. Диалектілердің пайда болу, қалыптасу тарихы

6. Жергілікті тіл ерекшеліктерін танып-білудің қажеттілігі

7. Жергілікті тіл ерекшеліктері және халық, ұлт тілі, әдеби тіл

8. Жергілікті диалектілер мен әдеби тіл

9. Әдеби тілде диалектілерді пайдалану жайлы

10. Диалектілердің әдеби тілге негізі жайлы

11. Әлеуметтік диалектілер және ұлттық тіл

12. Жаргондық сипаты бар сөздер

13. Лексикалық ерекшеліктер

14. Зат, құбылыс атауларын білдіретін сөздер

15. Диалектілік омонимдер

16. Диалектілік көп мағыналы сөздер

17. Диалектілік синонимдер

18. Диалектілік неологизмдер

19. Диалектілік архаизмдер (көнерген сөздер)

20. Фонетикалық ерекшеліктер; дауысты дыбыстардың алмасуы

21. Еріндік о - ұ, ө - ү немесе ұ - о, ү - ө дыбыстарының алмасуы

22. Езулік ашық және езулік қысаң дауыстылардың алмасуы

23. Дауыссыз дыбыстардың алмасуы

24. Морфологиялық ерекшеліктер сипаты

25. Синтаксистік ерекшеліктер сипаты

26. Қазақ диалектологиясының зерттелу тарихы

27. Орыс ғалымдарының зерттеулері

28. Қазақ диалектологтарының зерттеулеріСабақты бағдарламалық және мультимедиалық тұрғыдан қамтамасыз ету

Тақырыбы Сабақ түрі Бағдарлама түрі Өткізу орны Арнайы аудитория аты
Диалектілік лексикалық ерекшеліктер Дәріс Презентациялық слайд ҚарМУ 8-корпус 216-ауд.

Мазмұны

 

1 Пәннің типтік оқу жоспары (қосымша 1) ..................................... 3

2 Күндізгі бөлімнің жұмыс оқу жоспары ........................................ 3

2.1 Сыртқы бөлімінің жұмыс оқу жоспары ..................................... 4

3. Пәннің оқу бағдарламасы — (syllabus)..................................4

3.1 Оқытушылар туралы мәліметтер ............................................... 4

3.2 Пререквизиттері ........................................................................... 4

3.3 Постреквизиттері.......................................................................... 4

3.4 Пәннің қысқаша мазмұны ........................................................... 4

4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу

кестесі ...................................................................................................5

5 Пәннің оқу-әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі ..............6

6 Лекциялық кешен .............................................................................8

7 Семинарлық сабақтар жоспары ................................................... 31

8. Лабораториялық сабақтар жоспары – жоспарланбаған ........... 37

9 Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар ................ 3710 Курстық жобаларын (жұмыстардың), зертханалық жұмыстарын, есептік-графикалық жұмыстарын орындау туралы әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар .......................................... 37

11 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін сабақтарының

жоспары ............................................................................................ 38

12 Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша

сабақтар жоспары .......................................................................... 54

13 Курс бойынша жазбаша жұмыстардың тақырыптары ............ 64

14 Баға туралы ақпарат ................................................................... 66

15 Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары .............................. 67

16 Курс бойынша емтихан сұрақтары .......................................... 71

17 Оқу сабақтарына бағдарламалық және мультимедиалық

ілеспе ............................................................................................ 71

 


ОӘК қазақ тіл білімі кафедрасының

мәжілісінде талқыланды.

(Хаттама №8, 25.03.2015)

 

ОӘК Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың

ғылыми әдістемелік кеңесінде

мақұлданды, бекітілді

(Хаттама №5, 10.04.2015)

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал