Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаної літератури. Андерсон Б. Уявлені спільноти


Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування шодо походження й поширення націоналізму / Б.Андерсон. – К., 2001.

Гелнер Е. Нації та націоналізм / Е.Гелнер. ‒ К., 2003.

Герц К. Польза разнообразия / К.Герц // Thesis. ‒ Вып.3. ‒ 1993.

Гримич М.В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців / М.В.Гримич. ‒ К., 2000.

Дианова В. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. / В. Дианова. – Спб.: Петрополис, 2000. – 240 с.

Жулинський М. Нація. Культура. Література / М. Жулинський. – К.: Наукова думка, 2010. – 560 с.

Зыбайлов Л. Постмодернизм / Л. Зыбайлов, В. Шапинский. – М.: Прометей, 1993. – 103 с.

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 210 с.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Крипʼ якевич І. Український світогляд / І.Крипʼ якевич // Іван Крипʼ якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. ‒ Л., 2001.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Л.Костенко. ‒ 2-вид. ‒ К., 2005.

Лук’янець В. Філософський постмодерн / В. Лук’янець, О. Соболь – К.: Абрис, 1998. – 320 с.

Маньковская Н. Эстетика постмодернизма / Н. Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 348с.

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: українськи й контекст / Л.П.Нагорна. ‒ К., 2008.

Пахльовська О. Ave, Europa!: статті, доповіді, публіцистика / О. Пахльовська. – К.: Пульсари, 2008. – 653 с.

Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації / Н. Пелагеша. – К.: НІСД, 2008. – 288 с.

Скуратівський В. Євразійський синдром / В.с Скуратівський // Політ думка. ‒ 1995. ‒ № 2-3(6).

Соболь О. Постмодерн і майбутнє філософії / О. Соболь. – К.: Наукова думка, 1998. – 187 с.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

 

1. Що символізує Постмодерн як епоха?

2. Дайте визначення терміна “культурний плюралізм”.

3. Чим характерний стиль постмодернізму?

4. Які твори постмодерної літератури Ви знаєте?

5. Назвіть групи постмодерністів.

6. Розкажіть про особливості молодіжної постмодерної культури.

7. Що проповідує постмодерна естрада?

8. Які особливості стилю “готів”?

9. Охарактеризуйте риси постмодерного живопису.

10. В чому актуальність збереження пам’яток культури?

11. Розгляньте діяльність міжнародних організацій, котрі опікуються збереженням пам’яток.

12. Проаналізуйте, як процеси глобалізації впливають на українську національну культуру.

13. Розкрийте суть концепцій мультикультуралізму, транскультурності, інтеркультурності.

14. У чому, на Вашу думку, полягає зміст української національно-культурної ідентичності?

15. Охарактеризуйте шляхи духовно-морального оновлення та пошуку нових ціннісних пріоритетів у сучасному українському суспільстві.

 

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал