Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ціноутворення, що обмежує вхід


Для потенційного конкурента важливо знати, яка ціна у галузі буде встановлена, після того як він увійде на ринок. Чим більше розмір випуску потенційного конкурента, тим нижче повинна бути ціна, щоб ця додаткова пропозиція товару знайшла збут. Але чим нижче ціна після входу, тим більше часу на відшкодування витрат по проникненню у галузь, тим ризикованішим стає вхід.

З іншого боку, фірми, що вже діють у галузі (старі фірми), знаючи сукупний попит та сукупну пропозицію, можуть встановити таку ціну, щоб припинити небажану появу на ринку нових конкурентів. Така політика ціноутворення має назву ціноутворення, що обмежує вхід. Таке ціноутворення має дві моделі поведінки.

Модель Бейна базується на використанні абсолютних переваг у витратах (АСлідера < АСконкурента) та пропонує встановлення ціни нижче середніх витрат конкурентів (Рлідера < Рконкурента) (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Графічна інтерпретація моделі Бейна

 

З рис. 3.3 бачимо, що до загрози появи фірми-конкурента, фірма-лідер максимізує прибуток, виробляючи Qл одиниць продукції при ціні Рл.. Площа максимального прибутку РлАNACл. З появою нових фірм, фірма-лідер встановлює ціну на рівне нижчому за витрати на одиницю продукції фірми-аутсайдера (Рл1 < АСк), яка потенційно могла б увійти у галузь. Як наслідок, зниження ціни з Рл до Рл1 зумовлює зниження площі прибутку фірми-лідера на площу РлАВРл1. За нового рівня ціни фірма-лідер збільшує обсяг виробництва до рівня Qл1, що призводить до збільшення площі прибутку на ВЕМN.

Модель Модильянібазується на використанні відноснихпереваг у витратах та пропонує встановлення ціни, що обмежує реалізацію МЕВ (мінімально ефективного випуску).

Умови моделі: 1) довгострокові середні витрати лідера дорівнюють довгостроковим середнім витратам конкурентів; 2) має місце позитивний ефект масштабу.

При загрозі входу конкурента фірма-лідер може взяти зобов’язання виробляти такий обсяг випуску Qл, за якого залишковий попит на продукцію конкурента не дозволить йому за будь-якого обсягу виробництва отримати прибуток (рис. 3.4). Найкращий випуск Qк, який може обрати конкурент після входу у галузь (при незмінному випуску Qл діючої фірми) збільшить галузеву пропозицію до обсягу Qл + Qк, що призведе до встановлення рівноважної ціни Рс. При наявності позитивного ефекту масштабу виробництва фірма-лідер може обрати величину Qл таким чином, щоб крива залишкового попиту потенційного конкурента Dк була нижче кривої середніх витрат. Після вступу у галузь конкурента рівноважна ціна знизиться до рівня Рс < АС(Qк).Рис. 3.4. Графічна інтерпретація моделі Модильяні

 

Рівень ціни, що обмежує вхід залежить від величини перевищення ціни зверх рівня витрат за мінімально ефективного випуску, що визначається співвідношенням МЕВ до розміру ринку та еластичністю попиту за ціною. Чим більше рівень МЕВ по відношенню до розміру ринку та чим менше еластичність попиту, тим більше можливість для відхилення ціни від рівня витрат, тим вище можливість проводити політику ціноутворення, що обмежує вхід. Нехай довгострокові середні витрати старої та нової фірм однакові (рис. 3.5). Мінімально ефективний обсяг випуску дорівнює Q1. Передбачаючи, що потенційний конкурент, у разі входу, буде виробляти Q1 обсяг випуску, стара фірма зможе виробити Q2 кількість товару, більше ніж МЕВ, але менше за конкурентний рівень Qс - рівня, коли фірма не отримує прибуток (Р=АС). Цей обсяг випуску буде продаватися по ціні Р2 < Р1, і стара фірма буде отримувати прибуток. Однак новій фірмі буде невигідно входити у галузь, не дивлячись на наявність позитивного прибутку, так як виробляючи Q1 при тому, що стара фірма виробляє Q2, нова фірма у випадку входу миттєво збільшить обсяг сукупної пропозиції, знизивши ціну у галузі нижче рівня довгострокових середніх витрат. Оскільки потенційний конкурент володіє інформацією про параметри економічного процесу, він не буде входити на ринок при ціні Р2, ця ціна (за обсягу випуску Q2) буде для нього обмеженням для входу. 

Р2

 

Рис. 3.5. Вплив на ціну що обмежує вхід: а) зменшення МЕВ; б) збільшення еластичності попиту

Чим менший рівень МЕВ, тим більше обсяг виробництва старих фірм, що обмежує вхід (величина Q2), тим нижче буде ціна Р2 (рис. 3.5 (а)). З іншої сторони, чим нижче еластичність попиту за ціною, тим вище буде рівень ціни, що обмежує вхід за даного обсягу Q2, та тим вище будуть бар’єри для входу (рис. 3.5.(б)).

Отже, можна зробити наступні висновки моделі Модильяні:

1) чим більше рівень МЕВ (Qmin) по відношенню до розміру ринку Qс, тим більше можливостей для відхилення ціни Рл від рівня ціни Рс = min АС, тим вище можливості проводити політику ціноутворення, що обмежує вхід, тим вище бар’єри входу;

2) чим менше рівень МЕВ (Qmin), тим більше обсяг випуску фірми-лідера, який обмежує вхід (Qл) та тим менше ціна Рл, нижче бар’єри входу;

3) чим нижче еластичність попиту за ціною, тим вище рівень ціни, що обмежує вхід (Рл) та тим вище бар’єри входу.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал