Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарське заняття. Метою семінарських занять з даної теми є закріплення теоретичного матеріалу, одержаного на лекції.


Метою семінарських занять з даної теми є закріплення теоретичного матеріалу, одержаного на лекції.

Студенти мають чітко і послідовно давати відповіді на поставлені запитання викладача та інших студентів.

Студент повинен володіти прийомами виявлення ознак підроблених відтискних печаток, штампів, нанесених малюванням, вологим копіюванням і кустарно виготовленим кліше.

Студент повинен вміти за машинописним текстом скласти орієнтировку (розшукову таблицю) для розшуку друкарської машинки та інших друкарських форм. Вміти за текстом (рукописним і друкованим) діагностувати засоби, що застосовуються для його виготовлення. Вміти оглянути рукописний текст і скласти розшукову таблицю для розшуку виконавця, провести діагностичне дослідження листа і визначити деякі якості та ознаки того, хто писав.

Документ у широкому розумінні слова – це матеріальний об’єкт на якому тим чи іншим способом зафіксована інформація щодо певних фактів.

Поняття “документ” поширюється на письмові акти або документи, кіно- та відеодокументи, креслення, схеми, електронні документи, машинописні та друкарські тексти, які засвідчують будь-який факт, явище, подію.

Тому студентам слід звернути увагу на те, яким чином вирішуються за допомогою техніко-криміналістичного дослідження діагностичні та ідентифікаційні завдання, встановлення факту зміни змісту документів, встановлення факту підчисток, травлення, підробки відтисків, печаток, штампів. Яким чином і в яких випадках призначається почеркознавча і технічна експертиза документів.

Тема семінару спрямована на розширення отриманих на лекціях знань студентів.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

Криміналістичне дослідження письма.

Техніко-криміналістичне дослідження документів.

Призначення експертизи по дослідженню документів.

 

Література:

1. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика. – Ірпінь, 2002.

2. Клименко Н.М., Цыпенок С.А. Использование географических признаков письма при идентификации личности. Вып.5.– К., 1968.

3. Грановский Г.Л. Исследование письменной речи. Судебно-почерковедческая экспертиза. – М., 1971.

4. Судебно-техническая экспертиза документов. – М.: ВНИИСЭ, 1993.

5. Соренушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. – М.: Методический центр МВД, 1996.

6. Яблокова Н.П. Криминалистическое исследование материалов документов. – М., 1961.

7. Идентификационное исследование в почерковедческой экспертизе. – К., 1972.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал