Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарські заняття


Мета занять: навчити студентів тактичних прийомів допиту свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених і практично засвоїти та процесуально правильно оформити протокол допиту.

Розглядаючи дану тему, потрібно виходити з того, що студенти повинні вміти правильно застосувати тактичні прийоми для отримання інформації від людей, знати види тактичних прийомів допиту; сучасні технічні засоби фіксації допиту: звукозапис, відеозапис, кінозйомку, графічне відтворення і таке інше.

Допит свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого - це поширений процесуальний спосіб отримання доказів при досудовому і судовому слідстві. А тому треба навчити студента високої професійної культури, знань нормативного матеріалу, тактичних прийомів допиту, психології спілкування з людьми різного віку та інтелекту тощо.

Студенти повинні засвоїти таке питання, як перевірка показань на місці. Це вербальна слідча дія, в результаті якої отримується інформація від людей про ідеальне відображення. Студенту слід знати тактичні прийоми провадження перевірки й уточнення показань на місці, їх сутність, види та характеристику, використання спеціальних знань і технічних засобів для фіксації перевірки й уточнення показань на місці, зафіксувати їх фото- і відеозйомкою, вміти правильно процесуально оформити результати.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

1. Питання, види і загальні правила допиту.

2. Підготовка до допиту.

3. Тактика допиту свідків і потерпілих.

4. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.

5. Фіксація ходу і результатів допиту.

6. Перевірка показань на місці.

 

Література:

1. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев. - М., 1972.

2. Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приёмов при допросе. - Волгоград, 1989.

3. Гончаренко В.И., Сокіран Ф.М. Тактичні основи психологічного впливу на попердньому слідстві.- К., 1994р.

4. Гончаренко В.И., Сокриан Ф.М. Психологическое воздействие в целях исследования объективной информации при допросах. Криминалистическая и судебная экспертиза. Вып. 41.- К., 1990.

5. Ефимичев С.П. Допрос. - Волгоград, 1974.

6. Коновалова В.Э., Сербулов Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. - К., 1978.

7. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения. Постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования. - К., 1992.

8. Тимошенко П.Ю., Солтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Теория и практика использования следов памяти (идеальных отображений) в расследовании преступлений. - К. 1992.

9. Авсюк А.В. Процесуальные и тактические особенности проведения показаний на месте. - Минск, 1997.

10. Быховский И.Е. Проверка показаний на месте. - Л., 1988.

11. Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте. - М., 1961.

12. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. – М., 1959.

13. Следственные действия. - Волгоград, 1984.

14. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. - М., 1982.

15. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. - Саратов, 1971.

 

Індивідуальна робота:

Для досягнення мети заняття, крім теоретичного вивчення законодавства і літератури, треба виконати практичні завдання з аналізу навчального протоколу допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого, прослухати фонограми їх показів і скласти протокол допиту.

При виконанні завдання з практичного аналізу навчального протоколу викладач звертає увагу студентів на місце і час допиту, характер і послідовність їх постановки, застосування науково-технічних засобів.

Глибше засвоїти теоретичні положення, закріпити отримані знання та необхідні навички допоможе студентам вирішення ситуаційних задач по криміналістиці.

Задачі, які необхідно вирішити, пропонує викладач, що проводить з студентами семінарські та практичні заняття.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал