Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. Студенти опрацьовують найбільш актуальні та проблемні питання з теми.


Студенти опрацьовують найбільш актуальні та проблемні питання з теми.

Вони повинні знати наукові основи і тактичні особливості отримання інформації із матеріальних відбитків (речей) у ході слідчих дій. Знайти види і сутність практичних прийомів, які використовують для отримання інформації із речей, слідчі огляди за об`єктом, за часом і об`єктом.

Студентам слід опрацювати питання підготовки до слідчого огляду, етапи слідчого огляду, версії при огляді місця події, освідування, ексгумація.

Слід студентам опанувати питання типових, матеріальних джерел інформації при огляді місця події на відкритій місцевості і в приміщенні, поняття негативних обставин, їх роль в розкритті інсценувань події.

Сутність огляду як слідчої дії і як методу дослідження анатомічної побудови тіла людини та зовнішніх його ознак.

Процесуальні і тактичні прийоми огляду.

Студентам необхідно опанувати прийоми роботи з мікроскопом, пояснити порядок використання приладів для одержання кількісних характеристик якості матеріальних об`єктів.

 

На самостійне опрацювання виносяться питаня:

Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду.

Загальні положення процесуального характеру слідчого огляду.

Загальні положення тактики слідчого огляду.

Слідчі огляди за об`єктом.

Слідчі огляди за часом.

Слідчі огляди за об`ємом.

Етапи огляду місця події.

Версії при огляді місця події.

Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при огляді місця події.

Освідування (огляд живих осіб).

Ексгумація трупа.

Види, завдання і особливості слідчих оглядів по справах про податкові злочини.

Особливості огляду поштово- телеграфної кориспонденції.

 

Література:

1. Быховский И.Е. Осмотр места проишествия. - М., 1973.

2. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. - Караганда, 1982.

3. Гранович Г.И. Особенности осмотра неопознаных трупов. - Минск, 1993.

4. Гранович Г.И. Осмотр места проишествия. - М., 1960.

5. Русаков М.П. Обьекты криминалистического осмотра. - Омск, 1972г.

6. Колмаров В.П. Следственный осмотр. - М., 196з.

7. Осмотр места проишествия. Справочник следователя. - М.: «Юридическая литература», 1982.

8. Осмотр места проишествия. - Киев, 1993.

9. Винницкий Л.В. Осмотр места проишествия: организационные, процесуальные и тактические вопросы. - Караганда, 1986.

10. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места проишествия. - Омск, 1973.

11. Волков П.П., Зуев Е.И. и др. Програмное действие участников оперативной группы на месте присшествия. – М., 1972.

12. Громов В.И. Осмотр места происшествия. – М., 1931.

13. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский Л.Е. Следственный осмотр. – Вологоград, 1983.

14. Биленчук П.Д., Ермаков А.С., Ломако З.М., Назаров В.С. Фиксация результатов осмотра места проишествия. - К., 1984.

15. Васильев В.П. Психология. Методология осмотра места проишествия. - Л., 1986.

16. Зуев Е.И. Организационно-правовые проблемы взаимодействия следователя и специалиста-криминалиста при осмотре места проишествия. Экспертная практики. Вып.24. - М., 1986.

17. Коновалов Е.Ф. Осмотр места проишествия. - Минск, 1987.

18. Медведев Е.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений". - Волгоград, 1973.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал