Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Семінарське заняття






Метою даного семінарського заняття є закріплення знань студентів, одержаних на лекціях. Студентами обговорюються питання про сутність, завдання, і принципи взаємодії, характер і форми взаємодії органів слідства і дізнання.

Студентам необхідно обгрунтувати необхідність взаємодії в стадії порушення кримінальної справи і в ході подальшого розслідування. Студенти повинні знайти фактори, що визначають ефективність взаємодії, що являється основою взаємодії. Окрім того, студенти повинні продемонструвати вміння виділити основні положення взаємодії органів слідства і дізнання при проведенні окремих слідчих дій: затримання підозрюваного, під час проведення обшуку і виїмки, під час проведення допиту тощо.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

Сутність, завдання і принципи взаємодії органів слідства та дізнання в процесі розслідування злочинів.

Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.

Взаємодія в процесі подальшого розслідування.

 

Література:

Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. - М., 1967.

Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. - Волгоград, 1988.

Закатов А.А. Розыскная деятельность. - Волгоград, 1988.

Крылов И.Ф., Батрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984г.

Справочник следователя. Том 2. - 1990.

 

Самостійна робота

Опрацьовуючи самостійно дану тему студентам пропонується приділити особливу увагу факторам, що визначають ефективність взаємодії, плануванню роботи по взаємодії. Окрвм того, студенти повинні знати, які ж права й обов`язки взаємодіючих сторін, знати порядок формування слідчо-оператиних груп, як форму реалізації взаємодії, опанувати питання про завдання, суб`єкти і форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

Слідчо-оперативна группа як форма реалізації взаємодії.

Завдання, суб`єкти і форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

Фактори, що визначають ефективність взаємодії.

 

Література:

Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Ч., Росинская Е.Р. Криминалистика. - М., 1999.

Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией.

Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М., 1972.

Быков В.Н. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органов дознания. - Омск, 1976.

Осланов С.Д. Взаимодействие следователя с органами дознания. - Караганда, 1992.

 

Тема 24. Використання оперативно-розшукових даних у розкритті та розслідуванні злочинів


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал