Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Індивідуальна робота


Студенти повинні бути зорієнтовані на практичне закріплення криміналістичного матеріалу по методиці розслідування злочинів, по розкраданню майна, який вони одержали у процесі відвідування лекцій, а тому їм рекомендується робота по набуттю практичних навичок для майбутньої правозастосовчої діяльності.

Студенти повинні вміти аналізувати початкову інформацію про крадіжку державного чи суспільного майна, здійснену особою, наділену певними право чинностями щодо розкраденого майна (привласнення, розтрата, зловживання службовим становищем) прийняття рішення на початковому етапі розслідування.

Окрім того, студенти повинні вміти оцінити зібрану інформацію про крадіжку, розбійний напад, грабіж, шахрайство; скоєні сторонньою особою проти держави або суспільства, цілеспрямовано використати криміналістичну характеристику, типові слідчі ситуації і тактичні операції, побудувати систему початкових дій для їх вирішення.

Викладач, на власний розсуд, за методом наростаючого казусу задає студентам для вирішення ситуаційні задачі.

 

Самостійна робота:

Самостійна робота студентів проводиться за допомогою доопрацювання лекційного матеріалу, самостійного вивчення окремих питань, тем, тестування, контрольних робіт.

Самостійна студентам потрібно приділити особливу увагу питанням розслідування злочинів про розкрадання майна організованими формуваннями, особливості розслідування незаконно отриманого кредиту і злісне ухилення від погашення кредитової заборгованості.

Окрім того, студенти повинні вміти проаналізувати обставини споєння злочинів, виявити негативні обставини і використати їх для розслідування злочину. вони повинні вміти своєчасно і правильно організувати взаємодію слідчого з контрольно-ревізійними органами для виявлення і викриття характеру злочинних дій.

Опановуючи самостійно дану тему, студенти повинні правильно оцінити повідомлення про скоєний злочин, прийняти вірне рішення про дії слідчого на початковому етапі розслідування справи, прийняти рішення щодо попередження злочинів.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Розслідування злочинів про розкрадання державного майна організованими формуваннями.

2. Особливості тактики і методики початкових слідчих дій.

Розслідування незаконно отриманого кредиту та злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості.

Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для виявлення і викриття характеру злочинних дій.

Джерела інформації про злочини проти власності.

 

Література:

1. Цветков С.Н., Шуруханов Н.Г. Организация и криминалистическая методика расследования имущественных преступлений. - М., 1989.

2. Волынский А.Х., Криминалистика глава 21. Расследование незаконно полученого кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.- М., 1999.

3. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика, глава 47. Расследование незаконного полученного кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях). - М., 1999.

4. Грабовский В.Р., Лубина А.Ф. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - Нижний Новгород., 1995.

5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - Главы 13-14 - М. Ю., 1997.

6. Мотогоев Л.А, Цветов С.Н. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учебное пособие. Академия МВД СССР. - М., 1990.

7. Суетнов В.Н. Основы расследования хищений. Издат. Харьковского Университета. - Харьков, 1997.

8. Матышевский П.С. Преступление против собственности и смежные с ними преступления. - Киев, 1996.

9. Баранова З.Т., Братковская В.В., Танасевич В.Г. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете -. М., 1964.

10. Горбачев А.В. Криминалистическая характеристика хищений. - Горький, 1981.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал