Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. Запропоноване студентам заняття присвячене питанню про особливості розслідування організованої злочинної діяльності.


Запропоноване студентам заняття присвячене питанню про особливості розслідування організованої злочинної діяльності.

Студенти повинні орієнтуватися в різних слідчих ситуаціях, вибирати правильний напрямок в розслідуванні кримінальних справ даної категорії, навчитися визначати оптимальний комплекс первісних слідчих дій і заходів оперативного характеру при розслідуванні організованої злочинної діяльності, конструювати слідчі версії та вміти складати плани і схеми розслідування цього закону.

Окрім того, студенти повинні вміти оцінити зібрані джерела інформації, визначити галузь спеціальних знань, які необхідні для експертного дослідження, вміти підготувати матеріали на судову експертизу по справі, сформулювати завдання експерту.

Опрацьовуючи дану тему студентам необхідно знати групи, типи і ознаки організованої злочинності, а також організаційно-тактичні особливості розслідування цих злочинів, знати тактику окремих слідчих дій, способи приховування злочинів учасниками організованих злочинних угрупувань.

Студенти повинні вміти організувати виїзд слідчо-оперативної групи на місце злочину скоєного злочинними угрупуваннями, оцінити обстановку, правильно визначити мету огляду, організувати розкриття злочину за “гарячими слідами”, виявити і зафіксувати сліди, вміти прогнозувати обставини злочину і ознаки особи злочинців на основі результатів огляду.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Поняття організованої злочинності злочинної діяльності і її криміналістична характеристика.

2. Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинної діяльності.

3. Особливості тактики окремих слідчих дій.

4. Початкова інформація про скоєння злочинів організованою групою.

5. Використання можливостей огляду місця події для встановлення факту скоєння злочину організованою групою.

6. Висунення версій про скоєний злочин групою осіб і планування розслідування.

7. Способи вчинення і приховування злочинів учасниками організованих злочинних утворень.

 

Література:

1. Филиппов А.Г., Волынский А.Ф. Криминалистика. Глава 39. Особенности расследования групповых и организованных преступлений. - М., 1999.

2. Волынский А.Ф. Криминалистика. Глава 15. Расследование организованной преступной деятельности. - М., 1999.

3. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Глава 53. Особенности расследования преступлений организованых преступных сообществ. - М., 1999.

4. Біленчук П.Д. Криміналістика, глава 34 Основи методики розслідування злочинів, учинених організованими злочинними утвореннями. - Київ, 2001.

5. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. - Ташкент, 1986.

6. Куликов В.Н. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.

7. Белкин Р.С. Курс криминалистики в трех томах. - М., 1997.

8. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 1997.

9. Биков В.М. Преступная группа. Криминалистические проблемы. - Ташкент, 1991.

10. Изучение организованной преступности, российско-американский диалог. Под редакцией Кузнецовой Н.Ф., Шелли Л., Козлова Ю.Г. - М., 1997.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал