Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. На самостійне вивчення студентами пропонується опанування додатковою періодичною літературою з теми.


На самостійне вивчення студентами пропонується опанування додатковою періодичною літературою з теми.

Вони повинні знати види й криміналістичну класифікацію злочинів спрямованих проти злочинів громадської безпеки і здоров’я населення.

Студенти повинні звернути увагу на загальні положення та методику збирання інформації на стадії порушення кримінальної справи, особливості оцінки й використання заяв громадян та повідомлень громадських організацій.

 

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку, та моральності і здоров’я населення.

2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров’я населення.

3. Роль експертиз у виявленні характеру та наслідків по злочинам проти громадської безпеки і здоров’я населення.

4. Організація і тактика слідчих дій по злочинам проти громадської безпеки і здоров’я населення та їх поєднання з оперативно-пошуковими заходами.

5. Міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.

Індивідуальна робота:

Студенти повинні акцентувати увагу на типові слідчі ситуації на стадії порушення кримінальних справ даної категорії, провадження невідкладних слідчих дій, особливості збирання, аналіз і використання доказів.

При самостійній підготовці даної теми студенти мають чітко орієнтуватись в приводах і підставах до порушення кримінальної справи, знайти обставини, що виключають порушення кримінальної справи, вміти розкрити й дати аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів в учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров’я населення.

Студенти повинні вміти проаналізувати й оцінити первісну інформацію про вчинений злочин і прийняти відповідне рішення, володіти прийомами використання спеціальних знань, технічних засобів та іншої інформації для розкриття злочинів, опрацювати питання про міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.

Література:

1.Аленин Ю.П. Основы раскрытия и расследования очагов преступлений. - Одесса, 1993.

2. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Особенности раскрытия очагов половых преступлений. - Днепродзержинск-Одесса., 1994.

Брайнин М.С. Расследование дел о пожарах. - М., 1956.

Гавриш С.Б., Грузков В.Г., Матусовский Г.А. Экологические

преступления; квалификация и методика расследования. - Харьков, 1994.

5. Зотов Б.Л. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1955.

6. Руководство для следователей. Расследования преступлений. Под общей редакцией Кожевникова Н.П. - М., 1997.

7. Меретуков Г.М. Расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. - М., 1992.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал