Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. Мета самостійної роботи з даної теми полягає в закріпленні теоретичних знань студентів одержаних ними на лекції.


Мета самостійної роботи з даної теми полягає в закріпленні теоретичних знань студентів одержаних ними на лекції.

Студенти повинні вміти провести оцінку первинних матеріалів, які є в розпорядженні слідчого, їх достатність для порушення кримінальної справи, дати криміналістичну характеристику злочинів неповнолітніх.

Студентам слід знати фактори, що обумовлюють особливості вчинення і розслідування злочинів неповнолітніми, особливості тактики окремих слідчих дій, ознаки які вказують на споєння злочинів неповнолітніми.

Вони повинні знати криміналістичну характеристику нерозкритих злочинів минулих років, фактори, які обумовлюють с особливості розслідування цих злочинів, типові слідчі ситуації, прийоми аналізу матеріалів призупинених кримінальних справ.

Для майбутньої практичної діяльності студентам слід засвоїти особливості взаємодії слідчого й оперативних працівників по призупинених справах, специфіку тактики окремих слідчих дій по поновлених провадженнях кримінальних справ, особливості використання криміналістичних обліків, призначення судових експертиз.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Різновиди окремих методик розслідування.

2. Позавидові методики.

3. Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх.

4. Криміналістична характеристика нерозкритих злочинів минулих років.

5. Фактори, які обумовлюють особливості розслідування цих злочинів.

Література:

1. Возбуждение и предварительное расследование дел о преступлениях несовершеннолетних. - Волгоград, 1982.

2. Закатов А.А. Психологические особенности тактики проведения следственных действий с участием несовершеннолетних. - Волгоград, 1979.

3. Луклянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. - Киев, 1980.

4. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980.

5. Бахин В.П., Быков В.М., Макаров Н.П. О тактике повторного следствия. - Иркутск-Омск. - Вып.4. - 1974.

6. Решение коллегии МВД Украины № 4 от 24.04.1990г. «О недостатках в работе органов внутренних дел республики по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и мерах по их устранению».

7. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М., 1972.

8. Образцов В.А. Общие положения криминалистической методики расследований. - М., 1995.

9. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. - Харьков, 1985.

10. Возгрин Н.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1976.

11. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. - М., 1972.

12. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по «горячим следам».

 

Література по нормативних матеріалах діючого законодавства для усіх тем

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України “Про міліцію” №565 від 20.12.1990.

3. Закон України “Про прокуратуру” №1789-12 від 25.11.1991.

4. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” №2135-12 від 18.02.1992.

5. Закон України “Про службу безпеки України” №2229-12 від 25.03ю1992.

6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” №3341-12 від 30.06.1993.

7. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” №3782-12 від 23.12.1993.

8. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” №3781-122 івд 23.12.1993.

9. Закон України “Про статус суддів” “2862-12 від 15.12.1992.

10. Закон України “Про адвокатуру” №2887-12 від 19.12.1992.

11. Закон України “Про судову експертизу” №4038-12 від 25.02.1994.

12. Закон України “Про боротьбу з корупцією” №365/95 від 05.10.1995.

13. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” №396/94 від 21.07.1994.

14. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

15. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

16. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом МЮ №53/5 від 08.10.1998.

17. Інструкція про проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології, цитології, імунології, з приводу статевих станів, буро судово-медичної експертизи, затверджені наказом Міністрества охорони здоров¢ я України №6 від 17.01.1995.

Нормативні матеріали по податковому законодавству

Декларація “Про державний суверенітет України” від 16.06.1990р.

Закон УРСР “Про економічну самостійність Української РСР” від 03.-8.1990р.

Закон України “Про державну податкову службу в Україні” №503 від 04.12.1990р.

Закон України “Про внесення змін у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” №2555-12 від 07.07.1992р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 3813-12 від 24.12.1993р. (Закон викладається в новій режакції).

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 287/94 від. 14.12.1994р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 297/95 від 11.07.1995р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 203/96 від 16.05.1996р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 725/97 від 16.12.1997р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 25/98 від 15.01.1998р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” №83/98 від 05.02.1998р.

Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97 від 18.02.1997р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень у Закон України “Про державну податкову службу в Україні” №218 від 21.12.2000р.

Указ Президента України “Про заходи щодо реформування податкової політики” №621 від 31.07.1996р.

Указ Президента України “Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових адміністрацій” № 760 від 22.08.1996р.

Указ Президента України “Про питання державних податкових адміністрацій” №1013 від 30.10.1996р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази” № 570 від 24.07.1993р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення діяльності Державної податкової служби України” № 1385 від 15.11.1996р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про питання Державної податкової служби в Україні” № 559 від 05.10.1992р.

Бюллетень законодавства і юридичної практики України “державна податкова служба в Україні”. – К.: “Юрінком Інтер”, 1996р.

Підручники

1. Криміналістика. За ред. В.М.Салтевського. – Х., 1999.

2. Криміналістика. За ред. П.Д.Біленчук. – К., 2001.

3. Криміналістика. За ред.В.Ю.Шепітько. – К., 2001.

4. Криміналістика. За ред.А.І.Рощина, П.Д.Біленчука, Г.Є.Омельченка. – К., 1995.

5. Криміналістика. За ред.В.С.Кузьмічова, Г.І.Прокопенка. – К., 2001.

6. Криминалистика. Под ред. Р.С.Белкина, Т.В.Аверьянова, Ю.Г.Корухова, Е.Р.Россинской. – М., 1999.

7. Криминалистика. Под ред. Е.Р.Россинской. – М., 1999.

8. Криминалистика. Под ред. А.Г.Филлипова, А.Ф.Волынского. – М., 1999.

9. Криминалистика. Под ред. А.Ф.Волынского. – М., 1999.

10. Криминалистика. Под ред. Н.И.Порубанова. – Минск, 1997.

11. Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 1998.

12. Криминалистика. Под ред. А.В.Дулова. – Минск, 1998.

13. Криминалистика. Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло, СПб, 2001.

14. Криминалистика. Под ред. Т.А.Седова, А.А.Эксархопуло, СПб, 1995.

15. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступления. Под ред.В.Ю.Шепитько. – Х., 2001.

16. Руководство для следователя. Под.ред. А.А.Селиванова, В.А.Ристкова. – М., 1998.

17. Процесуальные акты предварительного расследования. – М., 1991.

18. Справочник следователя. Вып 1. – М., 1990.

19. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К., 1996.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал