Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 29. Розслідування злочинів проти власності


Семінарське заняття:

Метою даного семінарського заняття є поглиблення і закріплення знань отриманих студентами на лекціях, перевірка ступеня засвоєння ними навчального матеріалу, навчити їх аргументовано доводити свою позицію на заняттях.

Студентам необхідно розібратися з кримінально-правовою класифікацією розкрадань, скоєних шляхом розтрати, привласнення, зловживання службовим становищем, крадіжок, грабежів, розбоїв, тобто:

a) Розкрадання, які вчинили посадові особи, наділені певними правочинностями, щодо викраденого;

b) Розкрадання, які здійснили сторонні особи.

Враховуючи об’ємність вивчаємої теми студентам необхідно зрозуміти і опанувати її найважливіші аспекти, серед яких:

— розуміння сутності криміналістичної характеристики розкрадань;

— обставин, що підлягають встановленню;

— типові слідчі ситуації, які виникають на стадіях виробництва, заготівлі, зберігання й реалізації товарно-матеріальних цінностей, розкраданні шляхом використання розрахункових операцій (одержання грошей у банку, нарахування зарплати, відрядних, відпускних, оплат, допомог по соціальному страхуванню, тощо);

— напрями розслідування;

— прийоми та методи попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочин;

— особливості використання спеціальних знань і методів економічного аналізу, для виявлення ознак розкрадання;

— розслідування розкрадань скоєних сторонніми особами (крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство);

— особливості порушення кримінальних справ цієї категорії і провадження початкових слідчих дій;

— слідчі ситуації і тактичні операції при розслідуванні кримінальних справ;

— особливості використання криміналістичних обліків і АБД у розкритті крадіжок.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

1. Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.

2. Методика розслідування розкрадань скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства (сторонніми особами).

3. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибутковим документам.

4. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, яке не оприбутковане по документам.

5. Особливості порушення кримінальної справи.

6. Огляд та дослідження документів.

7. Призначення експертиз.

8. Проведення обшуку і виїмки.

9. Допити свідків.

Література:

Мельник П.В., Новиков С.Н., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере економики. - Киев, 1998.

Филлипов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем злоупотребления служебным положением.- М., 1972.

3. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений.- М. 1981.

4. Дрейден В.Г. Основные вопросы документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы в работе следователя. - Л., 1969.

5. Использование специальных познаний при расследовании преступлений. - Свердловск, 1978.

6. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. - Харьков, 1984.

7. Миусская Р.А. Расследования хищений совершенных с использованием должностного положения. - М., 1982.

8. Расследование отдельных видов преступлений. - Воронеж, 1986.

9. Дупов А.В.Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. - Минск, 1985.

10. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1995.

11. Звирбуль А.К., Спыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М., 1982.

12. Клименко Н.Н. Некоторые вопросы организации расследований грабежей и разбойных нападений. Криминалистика и судебная експертиза. -Вып. 31. - Киев, 1985.

13. Кобаль Ю.Н., Салтевский М.В. Значение версии специалиста в расскрытии краж “по горячим следам”. Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 31. - Киев, 1985.

14. “Расследование грабежей и разбойных нападений совершенных с целью завладения имуществом граждан. - М., 1991.

15. Макаренко Е.Н. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. - Ташкент, 1991.

16. Виноградов С.В., Капитанов В.Е., Пешрунев В.П. Расследование квартирних краж. - М., 1990.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал