Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. На самостійне опрацювання студентам виносяться питання про елементи планування, принципи планування


На самостійне опрацювання студентам виносяться питання про елементи планування, принципи планування, особливості планування діяльності слідчого при розслідуванні злочинів, які вчинила група осіб. Студентам пропонується самостійно опрацювати і ознайомитись з документацією по плануванню розслідування. Основним етапом формування і перевірки версій, знати види версій і організацію перевірки слідчих версій, розібратися з особливостями планування при розслідуванні податкових злочинів.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.

2. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

3. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.

4. Техніка планування розслідування.

5. Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

 

Література:

1. Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты. – К., 1991

2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

3. Кулагин Н.И. планирование расследования. – М., 1962.

4. Пащак Я. Следственные версии. – М., 1975.

5. Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985.

Тема 16. Слідча ситуація і тактичне рішення

Семінарське заняття

Метою семінарського заняття по даній темі є закріплення і поглиблення студентами знань отриманих на лекціях.

Для цього студентам пропонується перш за все вивчити конспект лекцій, розглянути питання класифікації слідчих ситуацій. Як студенти розуміють і тлумачать сприятливі та несприятливі конфліктні та безконфліктні слідчі ситуації, які є фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій.

Студентам необхідно опрацювати поняття і сутність тактичного рішення, умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

1. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

2. Компоненти слідчої ситуації.

3. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

 

Література:

1. Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). – Воронеж, 1981.

2. Біленчук П.Д., Перкін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації та тактичні операції в розслідуванні злочинів. – К., 1996.

3. Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. – М., 1973.

4. Дулов А.В. Судебная психология. – Минск, 1975.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал