Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ббк 34. 5-4-02


А.В. НЕРУБАЩЕНКО

 

 

МЕХАНОСКЛАДАЛЬНІ ДІЛЬНИЦІ ТА ЦЕХИ

У МАШИНОБУДУВАННІ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050502 «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»

Частина 2

 

 

Рекомендовано Методичною радою ППІ НУК

 

Первомайськ 2014

ББК 34.5-4-02

Н 54

 

Рекомендовано Методичною радою ППІ НУК

протокол № 3 від 15.10.2014 р.

Рецензент канд. техн. наук, доцент, декан машинобудівного факультету ППІ НУК імені адмірала Макарова В.Я. Ошовський

 

Кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування»

 

 

А.В. Нерубащенко

Н 54 Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні.методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Частина 2. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014 – 44 с.

методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» розроблені з метою закріплення теоретичної частини дисципліни і набуття практичних навичок проектування механоскладальних дільниць і цехів машинобудівних заводів. Метою методичних вказівок є заповнення недоліку технічної літератури з проектування механоскладальних дільниць та цехів, для чого вони містять необхідні нормативні дані.

Під час виконання практичних робіт студенти отримують комплекс знань, необхідних для проектування механоскладальних виробництв, навички самостійної розробки планувань обладнань, дільниць та цехів механоскладальних заводів, вміння виявляти найбільш економічні варіанти проектних рішень, які дозволять при значному рівні продуктивності виробництва отримувати вироби з мінімальною собівартістю.

Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» денної і заочної форм навчання, що виконують за навчальним планом практичні роботи, можуть бути також корисні при виконанні дипломного проекту.

ББК 34.5-4-02

 

© Нерубащенко А. В., 2014

© Первомайський політехнічний інститут

національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова, 2014

© Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова, 2014

ЗМІСТ

 

ВСТУП    
Практична робота № 5. Вибір структури складської системи дільниці.  
Практична робота № 6. Розробка планування механоскладальної дільниці виробничого цеху.    
Практична робота № 7. Проектування та організація підрозділів машинобудівного виробництва.    
Практична робота № 8. Розробка технічного завдання на проектування механоскладального цеху виробничого підприємства.    
Практична робота № 9. Виконання плану поперечного перерізу механоскладальної дільниці виробничого цеху.    
Література  

 

ВСТУП

 

 

Розвиток машинобудування в зв’язку з переходом машинобудівних заводів до ринкової економіки неможливий без технічного переоснащення всього народного господарства України. Тому особливе значення надається створенню високоефективних автоматизованих механоскладальних виробництв на базі технічної перебудови, а також реконструкції діючих виробництв і застосуванню сучасного обладнання та засобів керування на всіх етапах виробничого процесу.

Дисципліна «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», є профілюючою та завершальною в системі підготовці фахівців за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Викладання дисципліни має на меті вивчення основ проектування механоскладальних дільниць та цехів машинобудівного виробництва, функціональне призначення його окремих підрозділів, принципи їх проектування.

Відповідно освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка» завданням дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» є вивчення основних вимог та загальних правил проектування сучасного механоскладального виробництва.

Внаслідок вивчення дисципліни:

Студенти повинні знати:

- основні принципи проектування виробничих об’єктів;

- положення, яких необхідно дотримуватись при виконанні проектних робіт; структуру проекту, послідовність його виконання;

- прийняття схеми планування механоскладальних цехів, виходячи з прийнятого типу виробництва;

Студенти повинні вміти:

- користуватись учбово-методичною літературою, довідниками, комп’ютерними програмами, для вивчення дисципліни;

- обирати сітку колон механоскладального цеху, визначити склад ремонтних, заточувального, інструментального відділень, їх розміщення на території механоскладального цеху на машинобудівному підприємстві.

Зміст дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» забезпечує підготовку фахівців з методики проектування сучасних механоскладальних виробництв і є профілюючою у підготовці інженерів-технологів. Тенденцією її розвитку є орієнтація на новітні засоби виробництва та повну автоматизацію виробничих процесів на заставі використання промислових роботів, мікрокомп’ютерної техніки, комплексних автоматизованих ліній, дільниць, цехів.

Методичні вказівки розроблені на допомогу студентам у вивченні основних принципів та технологічних вимог щодо проектування механоскладальних дільниць та цехів у машинобудуванні.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал