Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична робота № 9


ТЕМА: Виконання плану поперечного перерізу механоскладальної дільниці виробничого цеху.

МЕТА: Формувати практичні навички виконання плану поперечного перерізу механоскладальної дільниці виробничого цеху.

Дидактичні засоби: комплект креслень з прикладами планувань поперечних перерізів механоскладальних дільниць виробничих цехів.

Рекомендована література:

1 М.С. Когут Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. – Львів, Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000 – 352 с.

2 Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов – М; Машиностроение, 1990 – 352 с.

3 А.В. Нерубащенко, В.А. Гайворонський. Методичний посібникз вивчення дисциплін«Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Основи проектування цехів»для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності6.090200 «Технологія машинобудування» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи

Згідно з вихідними даними індивідуального завдання до практичної роботи, необхідно:

1 Проаналізувати вихідні дані.

2 Виконати план поперечного перерізу механоскладальної дільниці виробничого цеху.

3 Проаналізувати результати практичної роботи та зробити висновок.

4 Дати письмові відповіді на питання для самоперевірки.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ

 

Послідовність проектування

поперечного перерізу механоскладальної дільниці виробничого цеху.

 

План поперечного перерізу механоскладальної дільниці найбільш повно характеризує будівлю виробничого цеху. План показує як зовнішню форму будови, так і внутрішнє планування приміщення, розташування колон, капітальних стін і перегородок. На плані повинно бути ясно зображено розташування колон, капітальних стін та перегородок. Також чітко потрібно показати розташування вікон і дверей, підсобних приміщень, а також технологічного обладнання.

При виконанні основних креслень будови (плану, фасаду і перерізу) в одному форматі, план розташовується у нижньому кутку аркуша. При цьому на початку креслять осьові лінії колон промислової будови (сітку колон). Ці осьові виносяться за межі креслення плану і закінчуються колом діаметром 8-10 мм, де ставляться позначення цих осей. Вертикальні вісі позначаються цифрами, а горизонтальні – великими літерами українського алфавіту (окрім літер О і З, які легко прийняти за цифру). Після нанесення осей креслять колони, стіни чи стінові наповнення, перегородки з їх відповідними розмірами. На накреслених стінах наносять дверні та віконні прорізи; викреслюють обладнання.

Висота прогону цеху визначається починаючи з розмірів виготовлюваних виробів, габаритних розмірів обладнання (згідно висоти), розмірів та конструкцій мостових кранів, а також санітарно-гігієнічних вимог.

 

Рекомендації щодо виконання практичної частини роботи

В залежності від обраної ширини механоскладальної дільниці (ПР №6) визначаємо висоту будівлі за таблицею 4. Розміри уніфікованих прольотів і вантажопідйомність підйомно-транспортних засобів.

Висоту прольоту визначають за схемою, наведеною на рисунку 1 виходячи з максимальної висоти (h1) устаткування, мінімальної відстані (h2) між устаткуванням і переміщуваним вантажем, а також висоти вантажів (h3), що транспортуються, крана (h4) визначають висоту (Н1) до головки підкранового рельса:

Н1 =h1 + h2 + h3 + h4, м

Висоту (h1) визначають з врахуванням крайніх положень рухомих частин верстата, але не менше 2, 3 м. Відстань (h2) приймають не менше 400 мм. По величині (Н1) за таблицею 1 визначають мінімальну висоту (Н) прольоту.

Довжину верстатних ділянок і ліній з міркувань пожежної безпеки приймають в межах 35-50 м, а між ними передбачають магістральні (пожежники) проїзди шириною 4; 5, 5; 5 м. За знайденою виробничою площею ділянок визначають їх ширину.

 

 

Рисунок 1. Поперечний переріз і план прольоту механічної дільниці

1 – кабіна крана; 2 – вісь підкранових шляхів;

3 – повздовжня розбивочна вісь; 4 – верстат.

 

Таблиця 4. Розміри уніфікованих прольотів і вантажопідйомність підйомно-транспортних засобів

 

  Ширина   Висота (Н) цеху до нижнього поясу ферм, м     Висота (Н1) головки кранового рельса, м   Тип кранів   Вантажопідйомність крана, т  
  6, 0; 7, 2; 8, 4   6, 15; 6, 95; 8, 16   Підвісні   0, 25-5, 0
  7, 2; 8, 4
  7, 2; 8, 4
  8, 4; 9, 6 Електричні мостові   10; 20/5
  10, 8
    12, 6; 14, 4   9, 65; 11, 45   Те ж   10; 20/5 30/5
 
 
  16, 2; 18, 0 12, 65; 14, 45 Електричні мостові 30/5
  12, 0; 13, 8 50/10 75/25
  16, 2; 18, 0 12, 0; 13, 8 Те ж 100/20
  19, 8 15, 6
  19, 8 11, 2; 13, 0; 14, 8 150/30

* Примітка: У чисельнику і знаменнику вказані значення вантажопідйомності двокрюкових кранів.

Питання для самоперевірки

1 Назвіть в залежності від чого визначають висоту прольоту?

2 Наведіть технологічні норми на формування ширини проїздів, проходів для дільниць механообробки?

3 Назвіть основні схеми планувальних рішень на дільницях механообробки?

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

1 М.С. Когут Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. – Львів, Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000 – 352 с.

2 Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы проектирования машиностроительных заводов. М., «Машиностроение», 1974.

3 Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов – М; Машиностроение, 1990 – 352 с.

4 Егоров М. Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. Учебник для вузов – «Высшая школа», 1966 г. – 480 с.

5 Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов/ Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др. М.: Машиностроение, 1983.

6 Чарнко Д.В., Хабаров Н.Н. Основы проектирования механосборочных цехов. М., Машиностроение, 1975 г.

7 Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 1969 г. – 559 с.

8 Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя в 2-ух т. – М.: Машиностроение, 1986.

9 Гаврик А.П., Ефремов А.И. Автоматизация технологической подготовки производства. – К. Техника, 1982. – 215 с.

10 Балабанов С.В., Справочник молодого машиностроителя. М.: Высшая школа. 1987. – 226 с.

11 І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко Технологія машинобудування (дипломне проектування). Навчальний посібник – 2007 – 768 с.

12 А.В. Нерубащенко, В.А. Гайворонський. Методичний посібникз вивчення дисциплін«Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Основи проектування цехів»для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності6.090200 «Технологія машинобудування» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

13 Нерубащенко А.В. Планування дільниці механічного цеху. методичні вказівки до виконання дипломного проекту – Первомайськ, 2013 – 86 с.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал