Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична робота № 7


 

ТЕМА: Проектування та організація підрозділів машинобудівного виробництва.

МЕТА: Систематизувати та поглибити знання з принципів проектування та організації підрозділів машинобудівного виробництва.

 

Рекомендована література:

1 Егоров М. Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. Учебник для вузов – «Высшая школа», 1966 г. – 480 с.

2 М.С. Когут Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. – Львів, Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000 – 352 с.

3 Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя – М; Машиностроение, 1986 г. – 656с.

4 Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов – М; Машиностроение, 1990 – 352 с.

5 Чарнко Д.В., Хабаров Н.Н. Основы проектирования механосборочных цехов. М., Машиностроение, 1975 г.

6 А.В. Нерубащенко, В.А. Гайворонський. Методичний посібникз вивчення дисциплін«Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Основи проектування цехів»для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності6.090200 «Технологія машинобудування» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

 

Питання для розгляду

 

1 Охарактеризуйте функції, які виконує система інструментозабезпечення на машинобудівному підприємстві? Які підрозділи входять до складу ІЦ?

2 Наведіть методику розрахунку інструментального виробництва?

3 Як Ви вважаєте, чи залежить кількість обладнання інструментального цеху від типу виробництва?

4 Охарактеризуйте зміст завдань, які покладені на цехову ремонтну базу (ЦРБ)? Які відділення входять до складу РМЦ?

5 Вкажіть послідовність визначення кількості основних працівників РМЦ? Які існують основні техніко-економічні показники РМЦ?

6 Як ви вважаєте, чи можуть бути у складі одного машинобудівного підприємства декілька РМЦ?

7 Чи передбачають заходи ППР заходи, направлені на попередження інтенсивного зносу устаткування?

 

8 Охарактеризуйте яким чином залежить структура ремонтного циклу технологічного устаткування від терміну його експлуатації?

9 Як ви вважаєте, чи входить міжремонтне обслуговування до складу заходів ППР? Відповідь обґрунтуйте.

10 Як ви вважаєте, чи залежить ремонтоємність технологічного устаткування від терміну його експлуатації? Відповідь обґрунтуйте.

11 Як ви вважаєте, чи залежить організаційна структура РМЦ від кількості технологічного устаткування в його підрозділах?

12 Охарактеризуйте призначення відділення відведення та перероблення стружки. Де рекомендують розміщувати відділення відведення та перероблення стружки, та яку площу воно займає?

13 Дайте характеристику технічним засобам для транспортування та відведення стружки? Як здійснюють перероблення стружки?

14 Які види робіт виконують у відділеннях з ремонту електрообладнання та електронних систем?

15 Як здійснюють підведення електроенергії до виробничого обладнання механічного чи іншого цеху?

16 Назвіть вимоги, які ставлять до розміщення цехових трансформаторних підстанцій?

17 Охарактеризуйте способи за допомогою яких подається стисле повітря до металообробних верстатів і робочих місць складання?

18 Наведіть вимоги, які ставляться до розміщення компресорних станцій?

19 Як забезпечується нормальний мікроклімат і чистота повітря на дільницях механоскладальних цехів?

20 Перерахуйте категорії працівників, які працюють в інструментальному цеху, наведіть методику їх визначення.

21 Назвіть види робіт, які виконують у фарбувальних цехах? З чого складається технологічний процес фарбування виробу?

22 Наведіть методику визначення кількості фарбувального обладнання, а також кількості працівників фарбувального цеху?

23 За якими критеріями проектують цехи металопокриттів? Основні ТЕП проекту цеху металопокриттів. Які роботи виконують в цехах металопокриттів?

24 Назвіть вихідні дані для проектування цехів консервації та пакування виробів?

25 Назвіть техніко-економічні показники цехів консервації та пакування виробів?

* Під час підготовки до практичного заняття № 7 використовувати матеріали наведені на стор. 100-140 методичного посібниказ вивчення дисциплін«Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Основи проектування цехів»для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності6.090200 «Технологія машинобудування» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях». А.В. Нерубащенко, В.А. Гайворонський.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал