Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості перекладу термінів у професійному мовленні


Під час перекладу українською мовою наукових текстів неправильно добирають українські еквіваленти загальновживаних лексем російської мови, перекладають дослівно усталені словосполуки, а постійне тиражування одних і тих помилок у наукових текстах зумовлює до розхитування мовної норми.

У працях українських мовознавців та термінологів О. Курило, О. Кочерги, С. Караванецького, Т. Кияка, Б. Кінаша, О. Пономарева, С. Яреми та ін. запропоновано методи передавання термінів засобами української мови, створено чітку систему словотворчих правил, виведених із традицій української народної мови.

Для перекладу термінів варто послуговуватися словниками останніх років видання. Коли є кілька словників приблизно одного часу видання, то вибирати варто за такими пріоритетами: стандарт, галузева енциклопедія, галузевий словник, універсальна енциклопедія.

Переозначаючи терміни слід обов'язково зазначити, що нове значення буде вживатися або як " локальне", тобто лише в межах цього повідомлення, або як основне, що пропонується для всієї галузі.

Щодо нових термінів норми інші. Запропонований автором новий термін повинен задовольняти такі обов'язкові вимоги: мати означення; відтворювати суттєві ознаки поняття; бути однозначним (його вживання з іншим значенням допустиме лише в інших галузях); не мати синонімів; мати семантичні зв'язки з іншими термінами (в означення терміна повинні входити інші терміни цієї ж галузі); бути лінгвістично нормативним, тобто відповідати правилам орфографії; мати найвищу частоту вживання (порівняно з іншими словами, що можуть бути запропоновані як варіанти для утворення терміна).

В технічній науковій літературі, читаємо: «Більшість продуктів металургійного виробництва, а це передусім залізовуглецеві сплави, є одним з основних товарів України, що дозволяє не тільки поповнювати бюджет країни, але і робити продукцію українських металургійних підприємств відомою в усьому світі.»

Як бачимо, в одному реченні маємо: продукти і продукцію. А мова йде лише про залізовуглецеві сплави. То чим є залізовуглецеві сплави: продуктами чи продукцію?

Оскільки всі ці слова-терміни походять з латинської мови, то звернімося до відповідних словників. Так, у «Словнику іншомовних слів» значиться, що продукт (від лат. productus — вироблений) — це: 1) споживна вартість, матеріальний результат праці людини; 2) речовина, що її здобуто хімічним способом з інших речовин. Продукція (від лат. productio, від produco — виробляю) — означає: сукупність матеріальних благ, добутих чи створених унаслідок виробничої діяльності.

Візьмімо новіший словник іншомовних слів, у ньому читаємо: «Продукт [< лат. productus — вироблений] — результат людської праці (товар, наукове відкриття, ідея). Продукція [< лат. productio < produco — виробляю] — сукупність продуктів, вироблених за певний період часу (у світі, країні, галузі виробництва тощо).

В «Українсько-російському словнику» значиться: «продукт, -ту продукт; -ти, -тів (съестные припасы) продукты; -ція – продукция».

2.2 Дослідження знань термінів напрямку «Машинобудування»

Метою є дослідження рівня знань студентів технічного ВНЗ спеціальності «Машинобудування» щодо знань термінів у технічній сфері. Для проведення процедури дослідження були використанні такі методи:

· Соціолінгвістичні: збір інформації, аналіз, синтез, спостереження за мовцями, опитування, пояснення;

· Лінгвістичні: описовий метод.

Респондентами виступили студенти групи Маш13-1, які вже вивчили «Курс української мови за професійним спрямуванням»

Було запропоновано підібрати до запропонованих термінів визначення та визначення рівня знань правопису термінів (ДОДАТОК А)

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал