Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки до розділу II


Будь-яка професія, будь-який вид трудової діяльності породжує свою термінологію. Термінологія належить до лексики професійної і наукової мови, яка є самостійним функціонуючим різновидом загальнонаукової мови.

Особливо пильної уваги потребує переклад термінів.

Отже, для того щоб уникнути неправильного вибору варіанта перекладу терміна, необхідно добре знати ту галузь науки, якої стосується переклад, розуміти зміст терміну.

Для перекладу термінів варто послуговуватися словниками останніх років видання. Коли є кілька словників приблизно одного часу видання, то вибирати варто за такими пріоритетами: стандарт, галузева енциклопедія, галузевий словник, універсальна енциклопедія.

 


ВИСНОВОК

У цій курсовій роботі ми розглянули особливості перекладу термінів, дослідили актуальні проблеми перекладу технічних термінів, проаналізували труднощі перекладу термінів у галузі «Машинобудування».

Ми виявили основні помилки перекладу технічних термінів: неправильно добирають українські еквіваленти загальновживаних лексем російської мови, перекладають дослівно усталені словосполуки.

Термін - це слово в особливій функції якого не тільки назвати предмет чи поняття, а дати йому точне визначення, вони складають основу наукової мови.

Терміни, які служать для точного визначення понять з області науки і техніки являються найвищим розрядом найменувань. Більшість дослідників признає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки.

Характеризуються терміни величиною точністю значення, емоційністю та експресивністю нейтральності. Основні ознаки терміна: системність, точність, тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми, наявність дефініції.

Термін повинен задовольняти такі обов'язкові вимоги:

- мати означення;

- відтворювати суттєві ознаки поняття;

- не мати синонімів;

- мати семантичні зв'язки з іншими термінами (в означення терміна повинні входити інші терміни цієї ж галузі);

- бути лінгвістично нормативним, тобто відповідати правилам орфографії;

Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати зміст поняття, яке він позначає, неточний термін може бути джерелом непорозумінь між фахівцями.

Переклад термінів налічує низку проблем. Перекладачеві потрібно знати і вміти користуватися (окрім словників) різними енциклопедичними довідниками, а також поширеною у всьому світі мережею Інтернет.Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал