Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТОК Б. Автоколебания – Автоколивання


СЛОВНИК ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

А

Автоколебания – Автоколивання. Це такі вільні коливання системи, які збуджуються і підтримуються в нелінійній системі у процесі взаємодії постійних зовнішніх сил і сил опору.

Азотирование – Азотування. Процес хіміко-термічної обробки, при якому відбувається насичення поверхні деталей азотом.

Анодирование – Анодування. Електролітичне нанесення оксидної плівки на поверхню металевих виробів.

Б

Баббит – Бабит. Що не містить заліза підшипниковий сплав, винайдений Ісааком Баббітом в 1839 р В даний час під бабитом розуміють ряд сплавів на основі олова, що містять крім того різні кількості міді, сурми і свинцю. Також використовуються бабіти на свинцевій основі.

Балка – Балка. Це конструктивний елемент у вигляді стрижня (бруса), що зазнає здебільшого згину.

Бесшумность – Безшумність. Здатність конструкції працювати з шумами, які не перевищують межі гучності.

В

Волочение – Волочіння. Спосіб обробки металів тиском, що полягає у протягуванні вальцьованих або пресованих заготовок крізь отвір, поперечний переріз якого менший за поперечний переріз заготовки, а конфігурація отвору формує заданий профіль виробу.

Г

Гидравлика – Гідравліка. Прикладна наука, що вивчає закони рівноваги та руху рідини.

Гидроудар – Гідроудар. Різке підвищення тиску в трубопроводі в наслідок зміни швидкості руху рідини.

Д

Деформация – Деформація. Зміна розмірів та формитвердого тіла під впливом зовнішніх сил.

Долговечность – Довговічність. Властивість матеріалу чинити опір поступовому руйнуванню.

Ж

Железо – Залізо. Хімічний елемент з атомним номером 26, що позначається в хімічних формулах символом Fe.

Жесткость – Жорсткість. Здатність конструкції та її елементів протистояти деформуванню під дією зовнішніх навантажень.

З

Закалка – Гартування. Термообробка, яка полягає у нагріванні сталі до температури, вище критичної, витримці при цій температурі з наступним охолодженням.

Зацепление – Зачеплення. Тип зв’язку.

И

Индентор – Індентор. Це виготовлений з алмаза, твердого сплаву або загартованої сталі наконечник приладу, використовуваного для вимірювання твердості.

Инженер – Інженер. Особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем.

К

Ковкость – Ковкість. Технологічна властивість матеріалів, що характеризує їх здатність до обробки деформуванням: куванням, вальцюванням, штампуванням без руйнування.

Корозия – Корозія. Руйнування металу під дією зовнішньогосередовища.

Л

Латунь – Латунь. Сплав міді та цинку.

Литье – Лиття. Технологічний процес виготовлення виливка, суть якого в заповненні ливарної форми розплавленим матеріалом (ливарним сплавом, пластмасою, деякими гірськими породами) з подальшим затвердінням.

М

Манипулятор – Маніпулятор. Технічний пристрій для відтворення робочих функцій руки людини.

Механика – Механіка. В загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами.

Н

Нагрузка – Навантаження. 1) Кількість (маса, об’єм, обсяг) оброблювального матеріалу, який надходить на апарат або транспортний пристрій за одиницю часу. 2) Дія або сукупність дій, операцій до значення “навантажити”, “навантажувати”.

Нормализация – Нормалізація. Вид термічної обробки сталі, що застосовується для підвищення міцності, ударної в'язкості, однорідності структури та покращення оброблюваності низьковуглецевої сталі, а також, для виправлення структури зварного з'єднання та зменшення внутрішніх напружень.

О

Отказ – Віказ. Втрата працездатності.

Отпуск – Відпуск. операція термічної обробки, яка полягає в нагріванні загартованих сталей до температур, що не перевищують температури утворення аустеніту (Ас1), витримуванні при цих температурах для перетворення мартенситу гартування у рівноважніші структури та наступного охолодження.

Обработка – Обробка. Це дія спрямованана зміну властивостей об’єкта під час виконання технологічного процесу.

П

Ползучесть – Повзучість. Здатність металу повільно і безперервно подовжуватися під постійною дією на нього сил, менших за ті, що спричиняють пластичну деформацію.

Полировка – Полірування. Це процес чистової обробки дрібнозернистим амбразивом, нанесеним на поверхню круга або стрічки з м’якого еластичного матеріалу.

Р

Редуктор – Редуктор. Самостійний вузол, що встановлюється між електродвигуном і машиною (механізмом).

Резьба – Різьба. Один або декілька рівномірно розташованих ґвинтових виступів постійного перерізу, які утворені на бічній поверхні прямого циліндра або прямого конуса.

С

Сопротивление – Опір. Властивість провідника протидіяти напряму руху заряджених часток.

Стойкость – Стійкість. Здатність довго зберігати і виявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню, витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь.

Т

Теплостойкость – Теплостійкість. Здатність матеріалу зберігати експлуатаційні властивості (твердість, механічну жорсткість тощо) при підвищених температурах, а також, здатність матеріалу зберігати структурний і фазовий стан в діапазоні робочих температур.

Точение – Точіння. Спосіб отримання деталей циліндричної форми різанням.

У

Ультразвуковая сварка - Ультразвукове зварювання. Зварювання тисненням із прикладенням ультразвукових коливань, технологічний процес отримання нерознімного з'єднання двох матеріалів, часто розглядається як подальший розвиток технології холодного зварювання.

Упругость – Пружність. Властивість тіл відновлювати свої форму й об'єм (тверді тіла) або лише об'єм (рідини й гази) після припинення дії зовнішніх сил (або причин, наприклад нагрівання), що спричинили їхню деформацію.

Х

Храповый механизм – Храповий механізм. Зубчастий механізм переривчастого руху, створений для перетворення зворотно-обертового руху у переривчастий обертовий рух в одному напрямі.

Хромирование – Хромування. Дифузійне насичення поверхні сталевих виробів хромом, або процес осадження на поверхню деталі шару хрому з електроліта під дією електричного струму.

Ц

Цементация – Цементація. Вид хіміко-термічної обробки, що полягає у поверхневому дифузійному насиченні маловуглецевої сталі вуглецем з метою підвищення твердості та зносостійкості.

Центрифуга – Центрифуга. Машина до розділення гідросумішей (пульп, суспензій) на тверду та рідку фази під дією відцентрової сили. Призначена для отримання зневодненого продукту (осаду) та рідкої фази (фугату).

Ш

Шероховатость (поверхности) – Шорсткість. Характеристика нерівностей, виражена у числових величинах, що визначають ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми.

Шестерня – Шестірня. Зубчасте колесо, яке передає обертальний рух від одного вала механізму до іншого.

Шпонка – Шпонка. Це металева або дерев'яна деталь, яку встановлюють у пазах двох дотичних деталей для запобігання відносного обертання чи зміщення цих деталей.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал