Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сагайдак О. П.


ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ

Навчальний посібник

Київ

онання


УДК 341.75(075.8) ББК 66.49я73 С13


Рекомендовано вченою радою Львівського національного універ­ситету імені Івана Франка (протокол № 16/2 від 25 лютого 2004 р.)


ЗМІСТ


 


Рецензенти:

Г. Чернявський — керівник Управління державного протоколу та церемоніалу Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посол України;

М. Мальський — декан факультету міжнародних відносин Львів­ського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор

Сагайдак О. П.

СІ3 Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. — К.: Знання,

2005. — 259 с

ISBN 966-8148-99-1

У запропонованому посібнику розглянуто основні аспекти діяльності дипломатичних працівників. Висвітлено суть та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу, детально охарактеризовано поняття дипломатичного корпусу. Показано важливість дипломатичного листування, зокрема подано вимоги до такої документації. Зазначено, як організуються дипломатичні прийо­ми, а також акцентується увага на необхідності дотримання вимог ввічливості та провадженні протокольної діяльності дипломатичного представництва. Окремий розділ розкриває традиції дипломатії у різних країнах світу. Посібник доповнює короткий довідник дипломатичних термінів і понять.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів факультетів міжнарод­них відносин, міжнародного права, міжнародної економіки.

УДК 341.75(075.8) ББК 66.49я73

ISBN 966-8148-99-1 ® °- П' СагайДак'2005

© Видавництво " Знання",

оригінал-макет, 2005


Вступне слово.............................................................................. 8mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал