Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фактори сучасної геополітичної ситуації


Відносини в межах АТР можна вважати регіональним варіантом глобальної багатополярності. В АТР співіснують кілька центрів сили глобального та регіо­нального рівня, сформованих окремими державами або їхніми угрупованнями. При цьому країни регіону мають різні соціально-політичні й економічні системи, що, проте, не є суттєвим дезінтегрувальним фактором регіональних відносин. Скоріше можна говорити про досить високий рівень інтеграції між окремими державами, особливо в Східній Азії.

Одним із найважливіших елементів і наслідків азійського ре­несансу є перетворення Східної Азії на один із трьох головних центрів сили у світі. Високі темпи зростання економіки східно-азійських країн в останній чверті XX ст. забезпечили АТР панівні позиції у світовому господарстві. В регіоні виробляється більш ніж 1/3 світового ВВП, акумульовані величезні фінансові ресур­си, що інвестуються як у межах регіону, так і в інші центри світо­вого розвитку, динамічно зростають обсяги внутрішньорегіональної та зовнішньої торгівлі, здійснюються величезні дер­жавні та приватні відрахування на НДДКР.

У Східній та Південно-Східній Азії сформувалася регіональ­на економічна система з власною ієрархією субрегіонів та ха­рактером зв'язків між ними. Створення такої системи пов'яза­не з експортом японської моделі економічного розвитку шля­хом використання інноваційно-інвестиційних механізмів.

Активізація зовнішньоторговельних та інвестиційних зв'язків у межах АТР стимулювала процеси формування в межах регіону єдиної господарської системи, ядро якої утворюють Японія, Сінгапур, Південна Корея, китайські провінції Тайвань та Сян­ган, напівпериферію — Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Бруней, приморські райони Китаю.

Економічна складова не тільки відіграє провідну роль у фор­муванні внутрішньорегіональних відносин і балансу сил, а й впливає на стратегічні позиції АТР у глобальній системі міжна­родних відносин. Прискорене економічне зростання східноазійських країн призводить до збільшення конфліктних аспектів взаємодії з іншими центрами світового господарства – країнами Європи та США.

Ще одним фактором, який впливає на геополітичні реалії АТР, є зосередження в регіоні трьох офіційних ядерних держав (Росії, Китаю, США) і Японії, яка має всі технічні та фінансові можливості для створення ядерної зброї і засоби доправлення до цілі, а також розташування тут інших «порогових» держав (КНДР). Іде прискорена мілітаризація східноазійсь­ких країн.

Наявність у країн регіону взаємних територіальних претензій є ще одним дестабілізуючим фактором геополітичної ситуації. Так, Японія заявляє територіальні претензії до трьох країн регіону: Китаю (о-ви Сенкаку), Республіки Корея (о. Токто) та Росії (Південні Курильські о-ви); Китай має територіальні супе­речки з В'єтнамом (Парасельські о-ви) та практично з усіма іншими державами по периметру кордону. На розташований у Південно-Китайському морі архіпелаг Спартлі претендують од­разу шість країн і територій регіону (Малайзія, Філіппіни, Китай, Тайвань, В'єтнам, Бруней) тощо.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал