Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Спор, дискусія, полеміка. Походження та психологічні особливості. План семінарських занять


План семінарських занять

1 Сутність дискусії та особливості її проведення.

2 Форми організації дискусії. Види слухання в дискусії.

3 Спор та його особливості. Цілі спору.

4 Засоби коректного вирішення спору.

5 Полеміка та її особливості. Прийоми переконання.

Ключові поняття: спір, дискусія, полеміка, види спору: заради істини, заради переконань, заради спору, заради перемоги, види слухання: інтелектуальне слухання, слухання з перебиванням, симуляція, слухання з упередженістю.

 

Питання для дискусії.

1. Що більше всього допомагає не втрачати предмет спору в його процесі?

2. Чи можливо в полеміці отримати перемогу, і в той же час зберегти доброзичливі стосунки з опонентом?

3. Чи є компетентність у предметі спору, та володіння правилами його ведення головними умовами його успіху?

 

Завдання та питання для самоконтролю

 

1 Що таке дискусія? Які її головні ознаки?

2 Які основні правила проведення дискусії?

3 Які існують форми організації дискусії?

4 Яке значення має слухання в дискусії?

5 Чим відрізняється дискусія від полеміки?

6 Які головні умови конструктивної полеміки?

7 Які існують види спору?

8 Як сформувати власну манеру спору?

 

Література

1. Айзенк Г, Айзенк М. Исследование человеческой психики: Пер. с англ. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.

2. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

3. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. - Л.: ЛГУ, 1960.

4. Янер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. - М.: Джон Уайли энд Сан, 1994.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб. - К., 1997.

6. Фишер Р., Юрии У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения: Пер. с англ. – М., 1992.

 

Тема 6. Розв’язання конфліктів в діловому спілкуванні

План семінарських занять

1 Конфлікт, його сутність. Зовнішньоособистісний та внутрішньоособистісний конфлікт.

2 Специфіка конфлікту в діловому спілкуванні.

3 Прийоми, які слід використовувати в конфліктах. Заборонені прийоми.

4 Конфліктна особистість: засоби впливу

Ключові поняття: конфлікт, тактики поведінки в конфлікті: співробітництво, протиборство, поступливість, уникнення, компроміс, стадії конфлікту, структура конфлікту, динаміка конфлікту.

 

 

Питання для дискусії.

1. Як можливо швидко припинити ескалацію конфлікту?

2. Внаслідок чого міжособистісний конфлікт трансформується у внутрішньоособстісний?

3. За якими ознаками людина може відчути, що готова до розв’язання конфлікту?

 

Завдання та питання для самоконтролю

 

1 Чому зазначають, що без конфліктів неможливий розвиток суспільства, організації, особистості?

2 Коли і чому розпочинається конфлікт?

3 Чим відрізняються об'єктивно-цілеспрямовані і суб'єктивно-цілеспрямовані конфліктні ситуації?

4 Як діяти керівникові, якщо в групі підлеглих виник конфлікт?

5 Як можна протидіяти виникненню міжособистісних конфліктів?

6 Які фактори впливають на успішне розв'язання конфліктів?

7 Які існують структурні методи розв’язання конфліктів?

8 Яких прийомів в конфлікті слід запобігати, а які – використовувати?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал