Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З психології ділового спілкування


 

1. Спілкування як взаємодія. Самопрезентація в спілкуванні.

2. Механізми взаєморозуміння. Рівні взаєморозуміння.

4. Моделі спілкування. Актуалізація та маніпуляція.

5. Сутність та специфічні ознаки ділового спілкування. Рівні моральної культури спілкування.

6. Підходи до спілкування в залежності від ролі іншого.

7. Вимоги до ділового спілкування.

8. Поняття про вербальне та невербальне спілкування. Роль мови в спілкуванні. Форми мови.

9. Сутність невербального спілкування. Фактори, що впливають на невербальне спілкування.

10. Класифікація невербальних засобів спілкування.

11. Кінесика. Види жестів.Загальноприйняті жести.

12. Невербальні засоби і культура спілкування.

13. Особливості ділової бесіди. Складові ділової бесіди.

14.Підготовка до ділової бесіди. Техніка передачі інформації.

15. Поведінка людини на початку ділової бесіди. Встановлення особистісного контакту в бесіді.

16. Розв’язання протиріч в діловій бесіді. Поняття про атрибуцію. Закономріності атрибуції.

17. Способи реагування на повідомлення співбесідника в діловій бесіді.

18. Правила, які використовуються для прийняття рішення в діловій бесіді.

19. Дискусія. Ознаки дискусії. Форми організації дискусії.

20. Види слухання в дискусії. Характер надання інформації.

21. Спор та його особливості. Види спору.

22.Засоби коректного вирішення спору.

23. Полеміка та її особливості.

24. Поведінка учасників спору. Недозволені прийоми в спорі.

25. Поняття про конфлікт. Структура конфлікту. Динаміка конфлікту.

26. Міжособистісний конфлікт та стилі його розв’язання.

27. Конфліктогени. Механізм ескалації конфліктогенів.

28. Прийоми, які слід використовувати при розв’язанні конфліктку.

29. Способи протистоянні «конфліктній людині» в діловому спілкуванні.

30. Специфіка конфлікту в діловому спілкуванні. Заборонені прийоми в конфлікті.

31. Сутність іміджу та його значення.

32. Зв'язок іміджу з масовою свідомістю людей. Імідж та стереотип.

33. Імідж ділової людини. Фактори впливу.

34. Зовнішня складова іміджу ділової людини та її роль.

35. Процесуальна сторона іміджу ділової людини та її роль.

36. Особистість та імідж.

37. Сутність стресу. Фактори стресу.

38. Визначення стресу Г. Сельє. 3 фази розвитку стресу.

39. Групові фактори стресу в діловому спілкуванні.

40. Організаційні фактори стресу в діловому спілкуванні.

41. Виробничі фактори стресу в діловому спілкуванні.

42. Перша допомога при гострому стресі.

43. Стресовий стиль життя сучасної ділової людини.

44. Сутність переговорів. Конфронтаційний та партнерський підходи до переговорів.

45. Позиційний торг як стратегія переговорів. Особливості протистояння крайніх позицій позиційного торгу.

46. Принципова стратегія переговорів, її критерії.

47. Тактичні прийоми ведення переговорів при позиційному торгу (протистояння позицій).

48. Тактичні прийоми ведення принципових переговорів (на основі взаємних інтересів).

49. Переговорний простір та рішення в переговорах.

50. Особливості публічного виступу. Умови успіху публічного виступу.

51. Особистісний вплив оратора на характер спілкування з аудиторією. Основні причини можливої суперечки оратора з аудиторією.

52. Елементи підготовки до публічного виступу. Страх при виступі.

53. Здатність переконання оратора та його мовленнєва майстерність.

54. Зворотний зв'язок з аудиторією як умова успішності публічного виступу. Визначення мотивації слухачів.

55. Тактичні прийоми «з подвійним змістом» в переговорах.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал